På spaning efter näthandelns skattefel

I näthandel kan skattefel uppstå till exempel så att en finländsk konsument inte gör en tulldeklaration (samtidigt blir alla skatter obetalda) eller undervärderar produkten eller beskriver den på fel sätt i tulldeklarationen.

Enligt Tullens bedömning kan skatter på hela flera miljoner euro om året samlas in genom en effektivare kontroll av försändelser inom näthandeln.

Konsumenten ansvarar för skatterna för inköp utanför eu

Den som shoppar på webben glömmer lätt att det är konsumenten som ansvarar för importskatterna för inköp på webben utanför EU. Moms ska betalas på alla inköp.

En tumregel vid förtullning är att skatternas andel är ca 30 procent av priset på varan.

Ytterligare information om värdegränser finns på Tullens webbplats.

Ytterligare information om näthandel finns på Tullens webbplats [.fi]›.

Nätbutiker utanför eu kan få konkurrensfördelar genom ohederlighet

Nätbutiker utanför EU kan hjälpa europeiska konsumenter att helt eller delvis undvika importskatter. Enligt Tullens observationer kan de på paketkort på försändelser till kunder ange ett lägre värde än vad som betalats för varan. Vissa nätbutiker försöker också hjälpa kunder att kringgå skatter och avgifter genom att ange att varan är ett provexemplar eller en gåva.

Konsumenten ansvarar inte för importskatter när varor som härstammar utanför EU finns inom EU vid försäljningstidpunkten. En del nätbutiker som ansvarar för skatterna låter dock bli att göra periodisk momsanmälan om importerade varor, eller också anges beloppet vara mindre än det är.

Skatter relaterade till import av varor betalas eventuellt inte trots anmälan. Före det har hela varulagret sålts och företagets bankkonton tömts. Verksamheten har eventuellt därefter överförts till ett nytt företag.

Kan slopandet av skattefrihetsgränsen för små försändelser minska näthandels skattefel?

Alla EU-länder började uppbära moms på små försändelser värda från nätbutiker utanför EU i början av juli 2021, eftersom skattefriheten för dem slopade. Det återstår att uppskatta hur detta påverkar skattefelet eller näthandeln. Trots att gränsen för momsfrihet slopas kan nätbutiker i tredjeländer dock fortfarande ange ett lägre värde på försändelserna än vad som har betalats för dem.

Sidan har senast uppdaterats 15.11.2022