Anonym terminalvård

Anonym terminalvård av företag är ett nytt inslag i bedrägeribrottsligheten

Terminalvård av företag är en etablerad professionell form av utnyttjande av företag. Med terminalvård avses försäljning av företag med skatteskulder eller företag som på något annat sätt har hamnat i svårigheter i syfte att lägga ned företagets verksamhet. Terminalvård kan vara förknippad med styrning av eventuella försäljningsintäkter förbi bokföringen och användning av företag som verktyg för olika bedrägerier.

Under pandemin har myndigheterna gjort observationer om en ny form av terminalvård, så kallad anonym terminalvård. Med detta avses en situation där verksamheten, bankkontona, åtagandena och skulderna för ett företag (ett aktiebolag) överlåts till en ny aktör som emellertid inte registrerar bytet av ansvariga personer i handelsregistret på ett överenskommet sätt och personerna i ansvarsställning i företaget byts inte. Det verkar som om företagaren handlar i god tro när hen överlåter företaget till den nya aktören, som emellertid använder företaget som hjälpmedel vid bedrägeribrott. Situationen har ofta samband med den omständigheten att företagaren, som bedrivit verklig näringsverksamhet, är utmattad.

Anonyma terminalvårdare agerar professionellt. Aktörerna är särskilt intresserade av etablerade företag som har bedrivit verksamhet länge och har ett gott anseende och som är enkla att använda som hjälpmedel vid bedrägerier, eftersom de har en oklanderlig företagshistoria. Eftersom aktörerna är helt anonyma, är risken för att åka fast mindre än vid konventionell terminalvård där bulvanerna registreras som ansvariga personer. Syftet med handlingsmodellen är även att försvåra identifieringen av verkliga aktörer och myndigheternas möjligheter att spåra svarta pengar. För myndigheterna är det också svårare att upptäcka och ingripa i gärningen i realtid.

Roller i anonym terminalvård:

 • Företagare i ansvarsställning
 • Part som har tagit över företaget
 • Medhjälpare som hjälper att begå bedrägerier, bland annat personer som tar ut, transporterar och delar ut pengar
 • Företagets bokförare (upptäcker ovanlig verksamhet)
 • Företagets borgenärer
 • Myndigheter (bland annat centralen för utredning av penningtvätt, polisen, utsökningsmyndigheten)

Olika aktörers motiv:

 • Företagaren vill i god tro rädda företagsverksamheten som drabbats av svårigheter.
 • Den part som har tagit över företaget försöker få ekonomisk vinning genom brottsliga metoder.

Direkta och indirekta konsekvenser av verksamheten:

 • Företagaren löper anseenderisk och risk för ekonomiskt ansvar.
 • De anställda förlorar sitt arbete och sina löner.
 • Borgenärerna orsakas ekonomiska förluster.
 • Offren för bedrägerier orsakas ekonomiska förluster.
 • Myndigheternas resurser är bundna i utredningen av fallen.

Läs mer om Yrkesmässigt utnyttjande av företag är bedrägeribrottslighet

Sidan har senast uppdaterats 14.2.2022