Förmåner

FPA ingriper i missbruk av förmåner

Källa: FPA

År 2022 uppdagades 1 930 misstänka fall av missbruk på FPA, och de utreddes bland annat genom att höra klienterna. Missbruk kan misstänkas om en klient till exempel lämnar oriktiga uppgifter eller medvetet hemlighåller omständigheter som påverkar förmånen. 

Under 2022 gjorde FPA 752 polisanmälningar som omfattade en eller flera gärningar. Gärningarna hänförde sig i allmänhet till tidigare år. Det totala värdet på de anmälda fallen av missbruk var 5 035 201 euro. Missbruk är ofta kopplat till fenomen inom grå ekonomi, såsom svarta löner och förfalskade verifikat. 

Av FPA:s polisanmälningar leder ca 85 procent till dom. De vanligaste domarna är lindrigt bedrägeri och bedrägeri. Dessutom förekommer grova bedrägerier och förfalskningar. Antalet förkastade åtal har varit litet. 

Största delen (ca 50 %) av de polisanmälda fallen av förmånsmissbruk anknyter till arbetslöshetsförmåner, där den grå ekonomins andel är större. FPA samarbetar bland annat med skattemyndigheten för att få information som framkommit i skatterevisioner. Dessutom övervakar FPA själv inkomster och utövar annan kontroll för att upptäcka och förebygga missbruk.

Mer information i FPA arbetar för att förebygga och identifiera bidragsfusk [.fi]›.

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2023