Förmåner

FPA ingriper i missbruk av förmåner

Källa: FPA

År 2023 uppdagades 2 174 misstänka fall av missbruk på FPA, och de utreddes bland annat genom att höra klienterna. Missbruk kan misstänkas om en klient till exempel lämnar oriktiga uppgifter eller medvetet hemlighåller omständigheter som påverkar förmånen. 

Under 2023 gjorde FPA 585 polisanmälningar som omfattade en eller flera gärningar. Gärningarna hänförde sig i allmänhet till tidigare år. Det totala värdet på de anmälda fallen av missbruk var 3 868 844 euro. Missbruk är ofta kopplat till fenomen inom grå ekonomi, såsom svarta löner och förfalskade verifikat. 

Av FPA:s polisanmälningar leder ca 85 procent till dom. De vanligaste domarna är lindrigt bedrägeri och bedrägeri. Dessutom förekommer grova bedrägerier och förfalskningar. Antalet förkastade åtal har varit litet. 

FPA samarbetar bland annat med skattemyndigheten för att få information som framkommit i skatterevisioner. Dessutom övervakar FPA själv inkomster och utövar annan kontroll för att upptäcka och förebygga missbruk.

FPA bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att förebygga bidragsfusk och utnyttjar i det arbetet bland annat informationssystem och nya metoder inom artificiell intelligens och maskinlärande. År 2023 infördes vid FPA teknik för maskinell observation för att förbättra upptäckten av uppgifter om kundernas inkomster och tillgångar i kontoutdrag som kunderna lämnar in. Dessutom arbetar man vid FPA med att ta fram maskinell identifiering av förfalskade handlingar.

Mer information i FPA arbetar för att förebygga och identifiera bidragsfusk [.fi]›.

Sidan har senast uppdaterats 11.3.2024