Bekämpningsstatistik

Resultaten av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet följs upp med hjälp av kvantitativ och kvalitativ statistik över de bekämpningsåtgärder som myndigheterna har vidtagit. Sådana åtgärder är exempelvis skatterevisioner i företag och administrativa eller straffrättsliga påföljder med anledning av brister eller försummelser som uppdagats under revisionerna.

Sidan har senast uppdaterats 14.7.2021