Transparens i företagsverksamheten stöder sund konkurrens och minskar grå ekonomi

Det föreslås att myndigheter tillsammans kompletterar användargränssnittet för Företagsdatasystemet (YTJ) med en ny vy, där uppgifter om företagens fullgörande av sina centrala skyldigheter besvaras med "Ja/Nej".

I YTJ skulle det finnas uppgifter om

  • Skatteskulder
  • Tullskulder
  • Arbetspensionsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring, och
  • Arbetslöshetsförsäkring

Transparensen hos företagens offentliga skyldigheter minskar grå ekonomi

Tydlig och allmänt tillgänglig information om företagens centrala skyldigheter och fullgörandet av dem leder till att man anlitar företag som fullgör sina skyldigheter och undviker företag som försummar dem. 

Transparens leder till att företag fullgör sina skyldigheter och bekämpar effektivt grå ekonomi. 

Förnyelsen underlättar utarbetandet av utredningar som lagen om beställaransvar förutsätter

Uppgifterna från YTJ skulle delvis också uppfylla beställarens utredningsskyldighet enligt lagen om beställaransvar. Information som är lätt, centraliserat och avgiftsfritt tillgänglig på webben skulle medföra besparingar för företagen, eftersom de inte längre skulle behöva inhämta utredningar från olika håll.

Allmän offentlighet utredning på finska (PDF 439 kB)

Uppgifter som beskriver fullgörande av skyldigheter i YTJ-användargränssnittet på finska (PDF 259 kB)