Offentlig information om medellöshet

Mer omfattande offentlig tillgång till information om medellöshet stöder en sund företagsverksamhet och konkurrens


Företag som i utsökningen konstaterats vara medellösa kan fortsätta sin verksamhet. Ett företags avtalsparter och i synnerhet konsumentkunder kan orsakas stort besvär och avsevärd ekonomisk skada om det visar sig att företaget mitt under en entreprenad inte kan ansvara för sina åtaganden.

Företag som försummar sina lagstadgade skyldigheter kan producera varor och tjänster till förmånligare priser än de konkurrenter som fullgör sina skyldigheter.

Information om medellöshet får större effekt om den offentliga tillgången utökas

Information om ett företags medellöshet bör vara lättillgänglig för alla som har behov av att bedöma företagets ekonomiska tillförlitlighet.

En arbetsgrupp, som utrett de problem som medellösa företag orsakar, föreslår att tillgången till offentlig information om medellöshet bör utökas. Information om att ett företag konstaterats vara medellöst kunde efter relevanta lagändringar vara avgiftsfritt tillgänglig via den offentliga YTJ-informationstjänsten.

Eller borde medellösa företag avföras ur handelsregistret?

Arbetsgruppen bedömde dessutom om konstaterad medellöshet borde vara en grund för att avföra företag ur handelsregistret. Det ansågs dock att förslaget och i synnerhet avförda företags juridiska ställning skulle medföra problem som inte talade för förslaget.

Arbetsgruppens slutrapport på finska (PDF 799 kB)

[Missing text '/documentmetadata/PageModified' for 'Swedish'] 26.2.2019