Toimivaltaamme kuuluvien asioiden käsittely

Mitä tietoja käsittelemme?

Positiivisessa luottotietorekisterissä vireille pannut asiat, kuten elinkeinonharjoittajien ilmoittautumiset tietojen ilmoittajiksi ja tietolupahakemukset sekä rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät asiat, kirjataan asianhallintajärjestelmään ja niille annetaan diaarinumero. Asianhallintajärjestelmään kirjataan asian asianmukaisen käsittelyn ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot. Asianhallintajärjestelmään rekisteröidään myös asiaan liittyvät asiakirjat.

Käsittelyn tarkoituksena on hallintoasioiden käsittely lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Käsiteltävien tietojen laajuus riippuu asian luonteesta ja siitä, mitä tietoja ja asiakirjoja asiaan liittyy. Käsittelemme yleensä ainakin seuraavia tietoja:

  • asianosaisen nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus
  • asianosaisen yhteystiedot
  • asiamiehen tai avustajan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus
  • asiamiehen tai avustajan yhteystiedot
  • asian kuvaus
  • asian käsittelyn vaiheita koskevat tiedot.

Mihin tietojen käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietoja Tulorekisteriyksikön lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c alakohta).

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelijät

Asianhallintajärjestelmän toimittajana on Triplan Oy.

Kaikki positiiviseen luottotietorekisteriin postitse saapuneet asiakirjat muunnetaan digitaaliseen muotoon. Digitointipalvelujen toimittajana on Posti Messaging Oy.

Tietojen säilyttäminen

Noudatamme tietojen säilyttämisessä Verohallinnon tiedonohjaussuunnitelmaa.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö vastaa rekisterinpitäjänä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien tietosuojaoikeuksiesi toteuttamisesta. Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön vapaamuotoisesti kirjallisesti ja lähettää sen meille alla olevaan osoitteeseen:

POSITIIVINEN LUOTTOTIETOREKISTERI
PL 2
00055 Tulorekisteri

Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Jos tarvitset apua oikeuksiesi käytössä, voit aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Oikeus saada tutustua omiin tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi, joita käsittelemme.

Voit tehdä meille pyynnön saada tutustua omiin tietoihisi alla olevalla paperilomakkeella tai yhteydenottolomakkeella.

Pyyntö saada tutustua omiin henkilötietoihin

Yhteydenottolomake

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos mielestäsi käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoa ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2024