Elinkeinoharjoittajien yhteyshenkilöiden tiedot

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja ilmoittautumisten ja tietolupahakemusten ratkaisemiseksi, positiivisen luottotietorekisterin ilmoittamiseen ja luottotietorekisteriotteiden tilaamiseen liittyvän yhteydenpidon toteuttamiseksi, luottotietorekisteriotteiden laskuttamiseksi sekä rajapintayhteyksiin liittyvien toimien suorittamiseksi.

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia elinkeinonharjoittajien yhteyshenkilöiden henkilötietoja:

 • nimi
 • puhelinnumero
 • osoite
 • laskutusosoite
 • sähköpostiosoite.

Ilmoittautuessaan tietojen ilmoittajaksi positiiviseen luottotietorekisteriin elinkeinonharjoittaja voi ilmoittaa meille seuraavat yhteyshenkilöt:

 • ilmoittautumisen yhteyshenkilö
 • yhteyshenkilö sisällöllisissä asioissa
 • yhteyshenkilö teknisissä asioissa
 • varmenteen tekninen yhteyshenkilö.

Hakiessaan positiivisen luottotietorekisterin tietolupaa Tulorekisteriyksiköltä elinkeinonharjoittaja voi ilmoittaa seuraavat yhteyshenkilöt:

 • tietolupahakemuksen yhteyshenkilö
 • yhteyshenkilö sisällöllisissä asioissa
 • yhteyshenkilö teknisissä asioissa
 • varmenteen tekninen yhteyshenkilö
 • tietoturvallisuuden vastuuhenkilö
 • tietosuojan vastuuhenkilö
 • laskutuksen yhteyshenkilö.

Jos elinkeinonharjoittaja tekee ilmoittautumisen organisaatioiden sähköisessä asiointipalvelussa, käsittelemme asiointipalveluun kirjautuneen elinkeinonharjoittajan edustajan tai Suomi.fi-valtuudella toimivan henkilön nimitietoa.

Jos elinkeinonharjoittaja tekee ilmoittautumisen tai tietolupahakemuksen paperilomakkeella, voimme käsitellä lisäksi sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka ovat välttämättömiä elinkeinonharjoittajan ja sen edustamisoikeuksien varmentamiseksi ja elinkeinonharjoittajan edustajan tai valtuutetun tunnistamiseksi.

Mistä tiedot ovat peräisin?

Saamme tiedot elinkeinonharjoittajilta, jotka ovat ilmoittautuneet tietojen ilmoittajiksi positiiviseen luottotietorekisteriin, hakeneet positiivisen luottotietorekisterin tietolupaa Tulorekisteriyksiköltä tai päivittäneet yhteyshenkilöiden tietoja ilmoittautumisen tai tietolupahakemuksen jälkeen.

Mihin tietojen käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietoja Tulorekisteriyksikön lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). Käsittelystä on säädetty positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa (laki positiivisesta luottotietorekisteristä (739/2022))

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelijät

Positiivinen luottotietorekisteri on toteutettu Microsoft Azure -pilvipalvelualustalle. Varmennepalvelun toimittajana on Digia Oyj. Sovellushallinnan palveluissa, esimerkiksi virheselvittelyssä, käytämme seuraavia toimijoita: Innofactor Software Oy, Gofore Oyj, Gofore Verify Oy ja Advania Finland Oy. Sovellushallinnassa henkilötietoja käsitellään palvelunhallintajärjestelmässä, jonka toimittajana on ServiceNow. Positiivisen luottotietorekisterin häiriöpäivystystä hoitaa Digia Oyj.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Emme lähtökohtaisesti luovuta tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Microsoftilla voi kuitenkin poikkeuksellisissa yksittäistapauksissa olla pääsy henkilötietoihin tuki- ja ylläpitotoimien yhteydessä. Tiedonsiirroissa tietosuoja-asetuksen mukaisena siirtoperusteena toimii 45 artiklan 1 kohdan mukainen Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös (Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework, C(2023) 4745 final) tai tarvittaessa Euroopan komission julkaisemat vakiosopimuslausekkeet.

Tietojen säilyttäminen

Noudatamme tietojen säilyttämisessä Verohallinnon tiedonohjaussuunnitelmaa. Säilytämme tietoja niin kauan kuin ne ovat Tulorekisteriyksikön lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi tarpeen.

Tiedot poistetaan viimeistään, kun elinkeinonharjoittaja ei ole enää tietojen ilmoittaja tai sen tietolupa päättyy. Elinkeinonharjoittajien ilmoittamien yhteyshenkilöiden tiedot poistetaan, kun yhteyshenkilö vaihtuu.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Tulorekisteriyksikkö vastaa rekisterinpitäjänä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien tietosuojaoikeuksiesi toteuttamisesta. Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön vapaamuotoisesti kirjallisesti ja lähettää sen meille alla olevaan osoitteeseen:

POSITIIVINEN LUOTTOTIETOREKISTERI
PL 2
00055 Tulorekisteri

Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Jos tarvitset apua oikeuksiesi käytössä, voit aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Oikeus saada tutustua omiin tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi, joita käsittelemme.

Voit tehdä meille pyynnön saada tutustua omiin tietoihisi alla olevalla paperilomakkeella tai yhteydenottolomakkeella.

Pyyntö saada tutustua omiin henkilötietoihin

Yhteydenottolomake

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos mielestäsi käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoa ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2024