Tietojen käsittely ja tietosuoja

Henkilötietojen käsittely positiivisessa luottotietorekisterissä

Positiiviseen luottotietorekisteriin kootaan tiedot henkilöiden luotoista ja tuloista. Rekisteri otetaan käyttöön keväällä 2024.

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin tulevat kuluttajaluottojen ja näihin rinnastuvien luottojen tiedot. Luotonantajat voivat ilmoittaa ja kysellä luottotietorekisterin tietoja keväästä 2024 alkaen.

Toisessa vaiheessa vuoden 2025 lopussa luotonantajat alkavat ilmoittaa rekisteriin luottoja, jotka on myönnetty muille luonnollisille henkilöille kuin kuluttajille, esimerkiksi yksityisille elinkeinonharjoittajille. Luotonantajat voivat kysellä toisen vaiheen tietoja rekisteristä keväästä 2026 alkaen.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) tarkoittama rekisterinpitäjä on Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.

Verohallinnon tietosuojavastaavana toimii erityisasiantuntija Noora Kontro ja varahenkilönä erityisasiantuntija Hanna-Mari Korva.

Missä tilanteissa henkilötietoja käsitellään?

Positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalvelu avattiin syyskuussa 2023. Luotonantajien ilmoittautuminen tietojen ilmoittajaksi ja tietolupien hakeminen positiivisen luottotietorekisterin tietojen kyselyä varten alkoi lokakuun 2023 alussa.

Tässä vaiheessa henkilötietoja käsitellään positiivisen luottotietorekisterin sidosryhmäyhteistyössä, sidosryhmätestauksessa, asiakaspalvelussa, ilmoittautumisten ja tietolupahakemusten käsittelyssä sekä tietojen ilmoittamista ja kyselyä varten myönnettäviin varmenteisiin liittyvissä toimissa. Lisäksi positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla on palaute- ja havaintolomakkeet, joilla kerätään henkilötietoja.

Kuluttajaluottojen tietojen tallentaminen rekisteriin käynnistyy helmikuussa 2024.

Positiivisen luottotietorekisterin asiakkuudenhallinnan yhteydessä käsitellään väestötietojärjestelmän tietoja ja yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietoja. Nämä tiedot on saatu tulotietojärjestelmästä, josta ne on luovutettu positiiviseen luottotietorekisteriin tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 13 a §:n perusteella.

Tietosuojaselosteet

Seloste henkilötietojen käsittelystä positiivisessa luottotietorekisterissä ja asiakaspalvelussa

Seloste henkilötietojen käsittelystä Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hankkeessa: positiivisen luottotietorekisterin uutiskirjeen ja hanketiedotteen tilaajat

Seloste henkilötietojen käsittelystä Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hankkeessa: sidosryhmäyhteistyöhön ilmoittautuneet henkilöt ja sidosryhmätestaukseen osallistuvat henkilöt

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä

Positiiviseen luottotietorekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä, lukuun ottamatta ilmoitusvelvollisen nimeä ja yritys- ja yhteisötunnusta tai ulkomaista organisaatiotunnistetta, jotka Tulorekisteriyksikkö voi julkaista verkkosivuillaan. Muita henkilötietoja voidaan luovuttaa vain positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa sekä julkisuuslain 11 ja 12 §:ssä sekä 26 §:n 3 momentissa ja 29 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa säädettyihin käyttötarkoituksiin.

Pääsy omiin tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi. Jos käsittelemme, niin sinulla on oikeus saada tiedoista jäljennös. Asianosaisena sinulla on myös oikeus saada tieto itseäsi koskevista asiakirjoista.

Jos haluat tutustua omiin tietoihisi, ole yhteydessä positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalveluun.

Virheellisen tiedon korjaaminen

Jos jokin sinua koskeva tieto on virheellinen, sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sen.

Jos huomaat henkilötiedoissasi virheen ja haluat tehdä oikaisupyynnön, ole yhteydessä positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalveluun.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos epäilet, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoja ja ohjeet valituksen tekemiseen löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Saavutettavuus

Positiivinenluottotietorekisteri.fi-sivuston saavutettavuusseloste

Enter-portaalin saavutettavuusseloste

Organisaation sähköisen asiointipalvelun saavutettavuusseloste

Sivu on viimeksi päivitetty 28.6.2023