Positiivisen luottotietorekisterin yksityishenkilöiden asiointipalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten positiivisen luottotietorekisterin yksityishenkilöiden asiointipalvelussa (jatkossa verkkopalvelu tai palvelu) noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Siksi otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujemme kehittämisessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Palvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alla osiossa Tarkemmat tiedot saavutettavuuden toteutumisesta.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät puutteita, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille. Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Voit ottaa meihin yhteyttä verkkolomakkeella. Vastaamme 14 päivän kuluessa.

Saavutettavuuden valvonta

Saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan 14 päivän kuluessa, voit tehdä valituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Tarkemmat tiedot saavutettavuuden toteutumisesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. Alla on lueteltu ne sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia:

  • Palvelun aikarajan umpeutumisesta ei ilmoiteta, tai sitä ei ole mahdollista säätää. (WCAG 2.2.1) ·
  • Vaihepolun otsikoista katoaa tekstiä, kun käyttäjä on tekemässä, muokkaamassa tai poistamassa luottokieltoa ja zoomaa näkymää yli 200 %. (WCAG 1.4.4)
  • Näppäimistökohdistin menee epäloogiseen paikkaan silloin, kun järjestelmäpalautteen ikkuna suljetaan Peruuta-painikkeella. (WCAG 2.4.3)
  • Päivämäärien syötekenttien muoto-ohje ei välity mukaan ohjelmalliseen esitystapaan (pp.kk.vvvv), eikä käyttöliittymässä ohjeisteta määräaikaisen luottokiellon minimiaikaväliä eli sitä, että luottokiellon loppupäivä ei voi olla sama kuin alkupäivä. (WCAG 3.3.2)
  • Jos käyttäjä on tekemässä tai muokkaamassa luottokieltoa sekä siihen liittyvää suostumusta tiedon välittämiseen luottotietoyrityksille ja jos hän saa tätä tehdessään järjestelmäpalautteen, että tiedoissa on virheitä tai puutteita, näppäimistön kohdistusjärjestyksessä on normaalista poikkeava toimintaperiaate. Kun käyttäjä siirtyy järjestelmäpalautteesta korjaamaan tiedot, kohdistin ei mene suoraan siihen kohtaan, joka on jäänyt täyttämättä, vaan kohdistin asetetaan normaalista poiketen suoraan sivun alkuun. Tämän poikkeaman tarkoituksena on varmistaa, ettei kumpikaan suostumukseen liittyvä vaihtoehto ilmene käyttäjälle ensisijaisena tai suositeltavana. (WCAG 2.4.3)

Korjaamme havaittuja saavutettavuuspuutteita vuosien 2024 ja 2025 aikana.

Miten testaamme saavutettavuutta?

Saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.

Verkkopalvelu on julkaistu 1.4.2024, ja seloste on laadittu 26.2.2024.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019, Finlex)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto (Aluehallintovirasto)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2024