Palkkatietojen korjaaminen

Ilmoituksen tietojen korjaaminen

Sähköisessä asiointipalvelussa ilmoituksen voi yleensä korjata korjaamalla siitä vain virheelliset tiedot ja lisäämällä puuttuvat tiedot. Osa ilmoituksen virheistä on kuitenkin korjattava mitätöimällä ilmoitus. Jos virheellistä kohtaa ei voi muuttaa, mitätöi aiempi ilmoitus ja anna uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Huomaa, että tämä ohje käsittelee vain ilmoitusten korjaamista. Lue lisää ilmoituksen täyttämisestä:

Korjaa ilmoituksen tiedot

Ilmoituksessa on valmiina kaikki alkuperäisessä ilmoituksessa olleet tiedot. Korjaa virheelliset tiedot ja lisää puuttuvat tiedot.

Kun olet korjannut ja tarkistanut kaikki ilmoituksen tiedot, siirry esikatseluun. Tarkista vielä esikatselussa, että ilmoittamasi tiedot ovat oikein ja lähetä ilmoitus. Voit vielä palata takaisin muokkaamaan ilmoitusta sivun alussa olevan vaihepolun kautta tai painamalla Edellinen. Jos painat esikatselussa Poistu, antamasi tiedot eivät tallennu tulorekisteriin, ja alkuperäinen ilmoitus jää voimaan.

Suurin osa virheistä tarkistetaan samalla kun täytät ilmoitusta. Jos ilmoitukseen on jäänyt puutteita tai virheitä, esikatselun yhteenvedon alla on lista virheilmoituksia. Voit lähettää ilmoituksen vasta sitten, kun olet korjannut virheet. On myös tiettyjä tarkistuksia, jotka voidaan tehdä vasta sitten, kun painat Lähetä. Jos näissä tarkistuksissa löytyy vielä virheitä, ilmoitukset näytetään esikatselusivulla.

Kun olet tarkistanut tiedot, paina Lähetä. Palvelu kertoo, että ilmoitus on vastaanotettu ja että tiedot tallennetaan tulorekisteriin. Sivulla näkyy myös ilmoitusviite, jonka avulla voit myöhemmin esimerkiksi hakea ilmoitusta tulorekisteristä.

Lähetetyn ilmoituksen katseleminen

Korjaus kohdistuu alkuperäiseen ilmoitukseen ilmoitusviitteen avulla. Kun ilmoitus tallennetaan tulorekisteriin, se korvaa alkuperäisen ilmoituksen. Ilmoituksesta muodostuu tallennuksen jälkeen uusi versio.

Voit tarkastella lähettämiäsi ilmoituksia sähköisessä asiointipalvelussa sivulla Annetut ilmoitukset. Hae ilmoitusta esimerkiksi käyttämällä maksajan ilmoitusviitettä tai aikaväliä. Hakua voi rajata myös muilla hakuehdoilla.

Mitätöi ilmoitus

Jos virheellistä kohtaa ei voi muuttaa, mitätöi koko ilmoitus ja anna uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla. Voit mitätöidä ilmoituksen palaamalla takaisin ilmoituksen katselusivulle ja valitsemalla Mitätöi.

Jos ilmoitus täytyy korjata mitätöimällä, toimi näin:

 1. Mitätöi virheellinen ilmoitus.
 2. Anna uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla ja anna ilmoitukselle myös uusi ilmoitusviite.

Missä tilanteissa ilmoitus on mitätöitävä tietojen korjaamista varten?

Palkkatietoilmoitus täytyy mitätöidä ja antaa uusi, jos ilmoituksessa pitää korjata seuraavia tietoja:

 •  maksupäivä
 • palkanmaksukausi
 • suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteet
 • Tulonsaajan lisätiedon tyyppi Urheilija tai Yhteisö
 • Maksajan tyyppi Tilapäinen työnantaja
 • sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteet
 • tulonsaajan syntymäaika
 • Toimii sijaismaksajana -tieto
 • eläkejärjestelynumero
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste tai vakuutusnumero
 • vakuuttamisen poikkeustilanteet
  • ei vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen muutokset taannehtivasti
  • ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen muutokset taannehtivasti
  • vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus) -tiedon muutos taannehtivasti.

Työnantajan erillisilmoitus täytyy mitätöidä ja antaa uusi, jos ilmoituksessa pitää korjata seuraavia tietoja:

 • kohdekausi
 • suorituksen maksajan asiakastunniste
 • eläkejärjestelynumero
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste tai vakuutusnumero.

Lue lisää palkkatietojen korjaamisesta

Yksityiskohtainen ohje tietojen korjaamisesta

Sivu on viimeksi päivitetty 4.11.2021