Omien tietojen tarkastuspyyntö

Omien tietojen tarkastuspyyntö (TULOR 6114) -lomakkeella voit pyytää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaista pääsyä omiin tietoihin.

Omien tietojen tarkastuspyynnöllä saat selonteon niistä tiedoista, jotka sinusta on tulotietojärjestelmään tallennettu. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mahdolliset muistiotiedot, palkka- ja etuustietoilmoitusten tiedot ja asiakirja-arkistossa olevat tiedot.

Täytä lomake ja merkitse Lisätietoja pyyntöön liittyen -kenttään, miltä vuodelta pyydät tietoja. Allekirjoita lomake ennen sen lähettämistä. Merkitse myös päiväys.

Tulorekisteri lähettää tiedot siihen osoitteeseen, joka on asiakkaalle merkitty väestötietojärjestelmään. Ennen tietojen lähettämistä tulorekisteri varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.

Lomake käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 12 artiklan mukaisessa määräajassa eli kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Näet omat tulotietosi tulorekisteriotteelta

Jos tarvitset vain tiedot sinulle maksetuista suorituksista, voit tilata tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta tulorekisteriotteen. Saat sen käyttöösi pdf-muotoisena saman tien.

Tulorekisteriotteessa on suoritusten maksajien ilmoittamat tulotiedot. Otteen avulla voit tarkistaa, mitä tulotietoja sinulle on ilmoitettu.

Tulorekisterin lomakkeet ja lisätietoja

Omien tietojen tarkastuspyyntö (TULOR 6114), (pdf)

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tulorekisterissä sekä tulorekisteriin talletettavista ja tulorekisteristä luovutettavista tiedoista

Sivu on viimeksi päivitetty 18.1.2023