Omien tietojen tarkastuspyyntö

Omien tietojen tarkastuspyyntö (TULOR 6114) -lomakkeella voit pyytää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaista pääsyä omiin tietoihin.

Mitä tietoja saat tarkastuspyynnöllä?

Saat selonteon niistä tiedoista, jotka sinusta on tulotietojärjestelmään tallennettu. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mahdolliset muistiotiedot, palkka- ja etuustietoilmoitusten tiedot ja asiakirja-arkistossa olevat tiedot.

Voit saada myös tiedot siitä, mille tahoille tietojasi on luovutettu.

Näin tarkastat tietosi

Täytä omat yhteystietosi lomakkeeseen. Merkitse Lisätietoja pyyntöön liittyen -kenttään:

  • vuosi, jolta pyydät tietoja – tämä riittää, jos haluat vain ne tiedot, jotka sinusta on tallennettu järjestelmään.

Jos haluat myös tiedot siitä, mille tahoille tietojasi on luovutettu, merkitse Lisätietoja pyyntöön liittyen -kenttään:

  • vuosi, jolta pyydät tietoja
  • tieto, että haluat listauksen tahoista, joille tietojasi on luovutettu
  • tieto, haluatko tiedot palkkatietojen, etuustietojen vai molempien luovutuksesta.

Allekirjoita lomake ennen sen lähettämistä. Merkitse myös päiväys.

Ennen tietojen lähettämistä tulorekisteri varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.

Lomake käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 12 artiklan mukaisessa määräajassa eli kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Näet omat tulotietosi tulorekisteristä

Jos tarvitset vain yhteenvedon tuloistasi, voit tilata tulorekisteriotteen ​tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta. Saat sen käyttöösi pdf-muotoisena saman tien.

Tulorekisteriotteelta näet kaikki maksajien tulorekisteriin sinulle ilmoittamat tulot: palkat, eläkkeet ja etuudet. Otteen avulla voit tarkistaa, mitä tulotietoja sinulle on ilmoitettu.

Jos haluat tarkemman erittelyn tuloistasi, hae ja katsele tietoja sähköisen asiointipalvelun sivulla Omat tulotiedot.

Kenelle tulorekisterin tietoja luovutetaan?

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja voivat käyttää vain ne organisaatiot ja viranomaiset, joilla on siihen tulorekisterilain perusteella oikeus.

Lue lisää tiedon käyttäjistä ja tietojen luovuttamisen perusteista

Tulorekisterin lomakkeet ja lisätietoja

Omien tietojen tarkastuspyyntö (TULOR 6114), (pdf)

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tulorekisterissä sekä tulorekisteriin talletettavista ja tulorekisteristä luovutettavista tiedoista

Sivu on viimeksi päivitetty 23.5.2023