Tulorekisteriote

Tulorekisteriote on raportti sinulle maksetuista tuloista, jotka tulojen maksajat ovat ilmoittaneet tulorekisteriin. Voit tilata tulorekisteriotteen sähköisestä asiointipalvelusta kohdasta Tulorekisteriote.

Otteen avulla voit tarkistaa, mitä sinun tulotietojasi on ilmoitettu tulorekisteriin. Voit hakea ja katsella tulorekisteriin ilmoitettuja tulojasi myös sähköisen asiointipalvelun kohdassa Omat tulotiedot.

Tulorekisteriotteen tiedot

Tulorekisteriote sisältää seuraavat palkkatietoilmoituksilla annetut tiedot jaoteltuina maksajan ja maksupäivän mukaan:

 • Suoritukset yhteensä
 • Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat tulot
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat tulot
 • Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat tulot
 • Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat tulot
 • Työntekijän työeläkevakuutusmaksut
 • Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut
 • Työntekijän sairausvakuutusmaksut
 • Ennakonpidätykset
 • Lähdeverot
 • Perusteettomat edut yhteensä
 • Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat ennakonpidätykset
 • Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat lähdeverot
 • Takaisinperityt suoritukset yhteensä.

Tulorekisteriote sisältää seuraavat etuustietoilmoituksilla annetut tiedot jaoteltuina maksajan ja maksupäivän mukaan:

 • Etuussuoritukset yhteensä
 • Bruttosuorituksista tehdyt vähennykset yhteensä
 • Nettosuorituksista tehdyt vähennykset yhteensä
 • Oma-aloitteisesti palautetut suoritukset yhteensä
 • Maksun oikaisuksi ilmoitetut suoritukset yhteensä
 • Regressisuoritukset yhteensä
 • Ennakonpidätykset
 • Lähdeverot
 • Perusteettomat edut yhteensä
 • Takaisinperityt suoritukset yhteensä.

Jos haluat katsoa tarkemmin yksittäisen ilmoituksen tietoja, hae ilmoitus tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun sivulta Omat tulotiedot.

Onko tulorekisteriotteessasi virheellisiä tietoja?

Jos tulorekisteriotteesi tulotiedoissa on puutteita tai virheitä, pyydä suorituksen maksajaa korjaamaan tiedot tulorekisteriin.

Huomioitavaa

Tulorekisterissä ei ole tietoja palkka- tai muista ansiotuloista, jotka on maksettu ennen 1.1.2019. Tulorekisterissä ei myöskään ole tietoja etuuksista tai eläkkeistä, jotka on maksettu ennen 1.1.2021.