Tulorekisteriote

Tulorekisteriote on raportti sinulle maksetuista tuloista, jotka tulojen maksajat ovat ilmoittaneet tulorekisteriin. Otteessa on kaikkien suoritusten yhteismäärät yhdeltä kalenterivuodelta.

Tulorekisteriote muodostetaan kielellä, joka sinulle on merkitty asiointikieleksi väestötietojärjestelmään (suomi tai ruotsi). Raportti säilyy sivulla kolmen kuukauden ajan sen muodostamisesta.

Jos et voi asioida sähköisesti, voit tilata tulorekisteriotteen paperilomakkeella. Tällöin ote lähetetään sinulle postitse.

Tulorekisteriotteen tiedot

Tulorekisteriote sisältää seuraavat palkkatietoilmoituksilla annetut tiedot jaoteltuina maksajan ja maksupäivän mukaan:

 • Suoritukset yhteensä
 • Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat tulot
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat tulot
 • Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat tulot
 • Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat tulot
 • Työntekijän työeläkevakuutusmaksut
 • Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut
 • Työntekijän sairausvakuutusmaksut
 • Ennakonpidätykset
 • Lähdeverot
 • Perusteettomat edut yhteensä
 • Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat ennakonpidätykset
 • Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat lähdeverot
 • Takaisinperityt suoritukset yhteensä.

Tulorekisteriote sisältää seuraavat etuustietoilmoituksilla annetut tiedot jaoteltuina maksajan ja maksupäivän mukaan:

 • Etuussuoritukset yhteensä
 • Bruttosuorituksista tehdyt vähennykset yhteensä
 • Nettosuorituksista tehdyt vähennykset yhteensä
 • Oma-aloitteisesti palautetut suoritukset yhteensä
 • Maksun oikaisuksi ilmoitetut suoritukset yhteensä
 • Regressisuoritukset yhteensä
 • Ennakonpidätykset
 • Lähdeverot
 • Perusteettomat edut yhteensä
 • Takaisinperityt suoritukset yhteensä.

Jos haluat katsoa tarkemmin yksittäisen ilmoituksen tietoja, hae ilmoitus tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun sivulta Omat tulotiedot.

Palkkatiedot ovat tulorekisterissä vuodesta 2019 alkaen ja eläke- ja etuustiedot vuodesta 2021 alkaen.

Onko tulorekisteriotteessasi virheellisiä tietoja?

Jos tulorekisteriotteesi tulotiedoissa on puutteita tai virheitä, pyydä maksajaa korjaamaan tiedot tulorekisteriin.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2023