Verohallinnon päätös ajoneuvon rekisteröintiluvasta

Antopäivä
14.12.2020
Diaarinumero
VH/7371/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on autoverolain (777/2020) 77 §:n 1 ja 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Rekisteröintiluvan antaminen ja luvan tiedot

Verohallinto antaa pyynnöstä ajoneuvon rekisteröintiluvan liikennerekisterin rekisterinpitäjälle rajapintakyselyn kautta tai muulla erikseen sovittavalla tavalla.

Rekisteröintiluvassa annetaan seuraavat tiedot:

  1. luvan antamispäivä;
  2. ajoneuvon valmistenumero;
  3. ajoneuvon verovapauden tai alennetun veron peruste;
  4. onko ajoneuvo verotettu taksina, joka Suomessa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitään käytettäväksi liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun taksiliikenteeseen.

2 §

Ajoneuvon merkitseminen liikennerekisteriin

Sen lisäksi, mitä autoverolain 77 §:n 2 momentissa säädetään, ajoneuvon saa merkitä liikennerekisteriin ilman Verohallinnon rekisteröintilupaa, jos:

  1. ajoneuvosta on tehty ajoneuvolain (1090/2002) 65 §:n 1 momentissa tarkoitettu ennakkoilmoitus; tai
  2. ajoneuvon maahantuoja on autoverolaissa tarkoitettu rekisteröity autoveroilmoittaja.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2020

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto