Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös ajoneuvon rekisteröintiluvasta

Antopäivä
8.6.2022
Diaarinumero
VH/3085/00.01.00/2022
Voimassaolo
1.7.2022 - Toistaiseksi

Verohallinto on autoverolain (777/2020) 77 §:n 1 ja 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Rekisteröintiluvan antaminen ja luvan tiedot

Verohallinto antaa pyynnöstä ajoneuvon rekisteröintiluvan liikennerekisterin rekisterinpitäjälle rajapintakyselyn kautta tai muulla erikseen sovittavalla tavalla.

Rekisteröintiluvassa annetaan seuraavat tiedot:

  1. luvan antamispäivä;
  2. ajoneuvon valmistenumero;
  3. ajoneuvon verovapauden peruste.

2 §

Ajoneuvon merkitseminen liikennerekisteriin

Sen lisäksi, mitä autoverolain 77 §:n 2 momentissa säädetään, ajoneuvon saa merkitä liikennerekisteriin ilman Verohallinnon rekisteröintilupaa, jos:

  1. ajoneuvosta on tehty ajoneuvolain (82/2021) 91 §:n 1 momentissa tarkoitettu ennakkoilmoitus; tai
  2. ajoneuvon maahantuoja on autoverolaissa tarkoitettu rekisteröity autoveroilmoittaja.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös ajoneuvon rekisteröintiluvasta (1004/2020). 

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2022

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 8.6.2022