Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös määräaikaisen vuokrasopimuksen muuttumista koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta autoverotuksessa

Antopäivä
11.12.2020
Diaarinumero
VH/7364/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on autoverolain (777/2020) 32 §:n 1 momentin ja 58 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Tietojen ilmoittaminen ja ilmoitettavat tiedot

Verovelvollisen tulee ilmoittaa Verohallinnolle määräaikaisen vuokrasopimuksen muutoksesta, jos autoverosta on tehty autoverolain 31 §:ssä tarkoitettu vähennys. Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  1. ilmoittajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus ja osoite Suomessa;
  2. vuokralle antajan nimi ja Y-tunnus tai ulkomainen muu tunnus;
  3. verotuspäätöksen perustiedot eli ajoneuvon valmistenumero ja päätösnumero;
  4. ajoneuvon Suomessa käytön päättymisen uusi päivämäärä.

2 §

Ilmoituksen antamisen ajankohta

Ilmoitus vuokrasopimuksen muutoksesta on annettava kolmenkymmenen päivän kuluessa määräaikaiseen vuokrasopimukseen tehdystä muutoksesta.

3 §

Ilmoituksen antamistapa

Ilmoitus vuokrasopimuksen muutoksesta annetaan vapaamuotoisesti paperisena tai Verohallinnon kanssa erikseen sovittavalla tavalla sähköisesti.

Ilmoitus toimitetaan Verohallinnon ilmoittamaan osoitteeseen.

4 §

Ilmoituksen allekirjoittaminen

Paperinen ilmoitus vuokrasopimuksen muutoksesta on allekirjoitettava.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2020

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 11.12.2020