Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös hakemuksessa verottoman käytön enimmäisajan pidentämisestä eräissä tapauksissa ilmoitettavista tiedoista

Antopäivä
8.12.2020
Diaarinumero
VH/7483/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on autoverolain (777/2020) 35 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Tiedot hakijasta

Hakijasta tulee ilmoittaa nimi, henkilötunnus, osoite Suomessa ja osoite muualla kuin Suomessa.

2 §

Pidennystarve

Hakijan tulee esittää selvitys Suomessa oleskelun tilapäisyydestä. Hakemuksessa on ilmoitettava, milloin hakija on tullut Suomeen ja mihin asti pidennystä haetaan.

3 §

Ajoneuvo

Hakemuksessa ajoneuvosta tulee ilmoittaa merkki, malli, valmistenumero, rekisteröintimaa, rekisteritunnus, ensimmäinen tuonti Suomeen ja käyttö Suomessa viimeisen vuoden aikana vuorokausissa. Lisäksi hakemuksessa tulee ilmoittaa ajoneuvoluokka: henkilöauto (M1), pakettiauto (N1), moottoripyörä (L3e), sivuvaunullinen moottoripyörä (L4e), kolmipyörä (L5e), nelipyörä (L7e), linja-auto (M2) tai muu ajoneuvo, joka on määriteltävä.

4 §

Hakemuksen tekeminen

Hakemus tulee tehdä sähköisesti tai paperisena. 

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen hakemus on tehtävä, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

Paperinen hakemus tehdään Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella.

Lomake toimitetaan siinä ilmoitettuun osoitteeseen.

5 §

Hakemuksen allekirjoittaminen

Hakemus on allekirjoitettava.

Sähköinen hakemus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

6 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 tammikuuta 2021.

 

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta

 

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 10.12.2020