Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista annetun päätöksen väliaikaisesta muuttamisesta

Antopäivä
19.8.2020
Diaarinumero
VH/5500/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.9.2020 - 31.12.2020

Verohallinto muuttaa vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antamansa päätöksen (1116/2019) 11 §:n 2 momentin, 13 §:n 2 momentin sekä 14 §:n 1 ja 2 momentin seuraavasti:


11 §

Välittöminä kustannuksina ei pidetä aterian kuljettamisesta 1 momentissa tarkoitetulle ruokailupaikalle aiheutuneita kustannuksia.

13 §

Ruokailulipukkeen muodossa tai muuta vastaavaa maksutapaa käyttäen järjestetyn edun arvostaminen 1 momentin mukaisesti 75 prosenttiin nimellisarvostaan edellyttää, että sitä voidaan käyttää ainoastaan ateriointiin ja aterian kuljettamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin eikä sitä vastaan saa rahaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä. Muussa tapauksessa lipuke arvostetaan nimellisarvoonsa. Palkansaajalle voidaan antaa edellä mainitulla tavalla arvostettuna vain yksi lipuke sellaista tosiasiallista kotimaan työssäolopäivää kohden, jona työnantaja ei ole muulla tavoin järjestänyt ruokailua.

14 §

Ateriointiin ja aterian kuljettamisesta aiheutuneiden kustannusten maksamiseen tarkoitetulle kohdennetulle maksuvälineelle, jolta voidaan veloittaa maksutapahtuman yhteydessä aterian hinnan mukainen euromäärä, työnantajan lataama euromäärä arvostetaan 75 prosenttiin nimellisarvostaan, kuitenkin vähintään 6,80 euroon 3 momentissa tarkoitettua työssäolopäivää kohti. Edellytyksenä tälle on, että työnantajan ateriasta ja aterian kuljettamisesta aiheutuneista kustannuksista maksama euromäärä on vähintään 6,80 euroa ateriaa kohden ja enintään 10,70 euroa ateriaa kohden ja että maksuvälinettä käytettäessä työnantajan ja palkansaajan lataamien saldojen käyttö aterian maksamiseen voidaan eritellä. Muussa tapauksessa työnantajan lataama euromäärä arvostetaan nimellisarvoonsa.

Maksuvälineelle ladatun euromäärän arvostaminen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edellyttää, että maksuvälineellä voidaan maksaa ainoastaan aterioita ja aterian kuljettamisesta aiheutuneita kustannuksia eikä sitä vastaan voida antaa rahaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä. Jos nämä edellytykset eivät täyty, työnantajan lataama euromäärä arvostetaan nimellisarvoonsa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. Päätöstä sovelletaan toimitettaessa ennakonpidätystä ajalta 1.9.−31.12.2020 ja samalta ajalta toimitettavassa verotuksessa.

 

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2020

 

pääjohtaja Markku Heikura

ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 19.8.2020