Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös takaisin perittyjen etuustulojen takaisinmaksun määräpäivästä etuudensaajan verotuksessa

Antopäivä
24.10.2019
Diaarinumero
VH/2069/00.01.00/2019
Voimassaolo
1.1.2020 - Toistaiseksi

Verohallinto on tuloverolain (1535/1992) 112 a §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 178/2019, nojalla päättänyt:

1 §

Takaisinmaksun määräpäivä

Tuloverolain 112 a §:n 1 momentissa tarkoitettu takaisinmaksu on tehtävä viimeistään alkuperäisen suorituksen maksuvuotta seuraavan vuoden huhtikuun 30 päivänä, jotta maksu voidaan ottaa huomioon etuudensaajan alkuperäisen suorituksen maksuvuoden verotuksessa.

2 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.


Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2019


pääjohtaja Markku Heikura

ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 24.10.2019