Verohallinnon päätös Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikojen pidentämisestä

Antopäivä
15.11.2018
Diaarinumero
VH/1983/00.01.00/2018
Voimassaolo
1.1.2019 - Toistaiseksi

Verohallinto on tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 12 §:n 12 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Tietojen antamisen määräaikojen pidentäminen

Verohallinto pidentää seuraavien Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikoja:

1) tulotietojärjestelmästä annetun lain 12 §:n 1 momentin soveltamisalaan kuuluvan tulonsaajalle maksetun verovapaan kilometrikorvauksen perusteena oleva kilometrimäärä;

2) tulotietojärjestelmästä annetun lain 12 §:n 1 ja 3 momentin soveltamisalaan kuuluvan luontoisetuna verotettavan autoedun käyttökustannusten laskennan perusteena oleva yksityisajojen kilometrimäärä. 

Tiedot 1 momentin kilometrimääristä on annettava Tulorekisteriyksikölle viimeistään vuoden viimeisellä tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n 2 momentin tarkoittamia tietoja koskevalla ilmoituksella siten, että tieto on kohdistettavissa kyseiseen verovuoteen.

2 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Päätöstä sovelletaan suorituksiin, joiden maksupäivä on 1 päivänä tammikuuta 2019 tai sen jälkeen sekä niihin muuna kuin rahana annettuihin etuihin, jotka on annettu 1 päivänä tammikuuta 2019 tai sen jälkeen.

 

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2018

 

Pääjohtaja                                              Markku Heikura

 

Ylitarkastaja                                           Markus Kautto