Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikojen pidentämisestä

Antopäivä
31.12.2019
Diaarinumero
VH/5973/00.01.00/2019
Voimassaolo
1.1.2020 - Toistaiseksi

Verohallinto on tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 12 §:n 16 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1392/2019, nojalla päättänyt:

1 §

Tietojen antamisen määräaikojen pidentäminen

Verohallinto pidentää seuraavien Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikoja:

  1. tulonsaajalle maksetun verovapaan kilometrikorvauksen perusteena oleva kilometrimäärä;
  2. luontoisetuna verotettavan autoedun käyttökustannusten laskennan perusteena oleva yksityisajojen kilometrimäärä.

Tiedot 1 momentin kilometrimääristä on annettava Tulorekisteriyksikölle viimeistään vuoden viimeisellä tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n 2 momentin tarkoittamia tietoja koskevalla ilmoituksella siten, että tieto on kohdistettavissa kyseiseen verovuoteen.

2 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikojen pidentämisestä (912/2018).

Päätöstä sovelletaan suorituksiin, joiden maksupäivä on 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen sekä niihin luontoisetuihin, jotka on annettu 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen.  Aikaisempiin suorituksiin ja luontoisetuihin sovelletaan päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2019                   

Pääjohtajan estyneenä ollessa
Strategiajohtaja Arto Pirinen

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 31.12.2019