Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Verohallinnon päätös palautuksen maksamisesta maksuosoituksena

Antopäivä
8.5.2018
Diaarinumero
A58/200/2018
Voimassaolo
1.6.2018 - Toistaiseksi

Verohallinto on veronkantolain (769/2016) 36 §:n 2 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Jos verovelvollinen ei ole ilmoittanut Verohallinnolle pankkitilinsä numeroa, palautus maksetaan maksuosoitusmenettelyllä. Maksuosoitus toimitetaan Verohallinnon tiedossa olevaan verovelvollisen tai hänen valtuuttamansa asianhoitajan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

2 §

Jos maksuosoituksena suoritettava palautus on pienempi kuin 15 euroa, Verohallinto maksaa sen maksuosoituksena vain verovelvollisen pyynnöstä. Jos verovelvollinen maksamispyynnön sijaan ilmoittaa pankkitilinsä numeron, palautus maksetaan hänen ilmoittamalleen pankkitilille. Muussa tapauksessa Verohallinto käyttää palautuksen verovelvollisen myöhempien maksuvelvoitteiden suoritukseksi.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2018.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon antama päätös veronpalautuksen maksutavoista (1424/2016).

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2018

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Kari Aaltonen

Sivu on viimeksi päivitetty 9.5.2018