Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuodun muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvosta

Antopäivä
14.12.2022
Diaarinumero
VH/6465/00.01.00/2022
Voimassaolo
1.1.2023 - Toistaiseksi

Verohallinto on tupakkaverolain (1470/1994) 9 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 772/2020, nojalla vahvistanut:

1 §

Tammikuun 1 päivästä 2023 lukien käytettävä sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahan tuodun ja tupakkaverolain liitteenä olevan verotaulukon tuoteryhmään 6. kuuluvan muun tupakkaa sisältävän tuotteen keskimääräinen vähittäismyyntihinta eli verotusarvo on 0,70 €/g.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1.1.2023.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2022.

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Anne Kaleva

Sivu on viimeksi päivitetty 15.12.2022