Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuodun muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvosta

Antopäivä
14.12.2020
Diaarinumero
VH/8360/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on tupakkaverolain (1470/1994) 9 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 772/2020, nojalla vahvistanut:

1 §

Tammikuun 1 päivästä 2021 lukien käytettävä sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahan tuodun ja tupakkaverolain liitteenä olevan verotaulukon tuoteryhmään 6. kuuluvan muun tupakkaa sisältävän tuotteen keskimääräinen vähittäismyyntihinta eli verotusarvo on 0,67 €/g.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2020.

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 16.12.2020