Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuodun muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvosta

Antopäivä
26.2.2018
Diaarinumero
A30/200/2018
Voimassaolo
1.3.2018 - 31.12.2018

Verohallinto on tupakkaverolain (1470/1994) 9 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 838/2017, nojalla vahvistanut:

1 §

Maaliskuun 1 päivästä 2018 lukien käytettävä sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahan tuodun ja tupakkaverolain liitteenä olevan verotaulukon tuoteryhmään 6. kuuluvan muun tupakkaa sisältävän tuotteen keskimääräinen vähittäismyyntihinta eli verotusarvo on 0,61 €/g.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1.3.2018

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2018

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 2.3.2018