Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvosta vuonna 2016

Antopäivä
4.10.2017
Diaarinumero
A178/200/2017
Voimassaolo
10.10.2017 - Toistaiseksi

Verohallinto on apteekkiverolain (770/2016) 7 §:n 4 momentin nojalla vahvistanut:

1 §

Yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvo, johon ei lasketa mukaan sivuapteekkien liikevaihtoa, on 3 500 000 euroa vuodelta 2016.

Verovuoden 2017 apteekkiveroa laskettaessa ei sivuapteekin liikevaihdosta tehdä sivuapteekkivähennystä, jos sivuapteekin perustamisesta on verovuoden päättyessä kulunut vähintään viisi vuotta ja sivuapteekin verovuoden liikevaihto on vähintään puolet vuoden 2016 yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvosta, eli vähintään 1 750 000 euroa.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 10.10.2017.

Ennen päätöksen voimaantuloa päättyvän verovuoden 2017 verotuksessa yksityisten apteekkienvuoden 2016 liikevaihdon keskiarvona, johon ei lasketa mukaan sivuapteekkien liikevaihtoa, pidetään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamaa vuoden 2015 liikevaihdon keskiarvoa 3 400 000 euroa.

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2017.

pääjohtajan estyneenä olleessa
ylijohtaja Arto Pirinen

johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 5.10.2017