Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös palautusten säilyttämisestä

Antopäivä
28.8.2017
Diaarinumero
A170/200/2017
Voimassaolo
1.11.2017 - Toistaiseksi

Verohallinto on veronkantolain (769/2016) 10 §:n 2 momentin ja 28 a §:n 2 momentin, sellaisena kuin niistä 28 a §:n 2 momentti on laissa 52/2017, nojalla päättänyt:

1 §
Palautuksen säilyttäminen

Verohallinto säilyttää verovelvollisen pyynnöstä veronkantolain 7 §:ssä tarkoitetun veron palautuksen tulevien maksuvelvoitteiden suoritukseksi. Verohallinto ei säilytä muiden verojen palautuksia.

2 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2017


pääjohtaja Pekka Ruuhonen

ylitarkastaja Markus Kautto

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.8.2017