Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös palautusten säilyttämisestä

Antopäivä
8.11.2018
Diaarinumero
VH/1984/00.01.00/2018
Voimassaolo
9.11.2018 - Toistaiseksi

Verohallinto on veronkantolain (769/2016) 10 §:n 2 momentin ja 28 a §:n 2 momentin, sellaisena kuin niistä 28 a §:n 2 momentti on laissa 52/2017, nojalla päättänyt:

1 §
Palautuksen säilyttäminen


Verohallinto säilyttää verovelvollisen pyynnöstä veronkantolain 7 §:ssä tarkoitetun veron palautuksen tulevien maksuvelvoitteiden suoritukseksi. Verohallinto ei säilytä muiden verojen palautuksia.

2 §
Palautukseen oikeuttavan säilytetyn arvonlisäveron käyttäminen muiden kuin oma-aloitteisten verojen suoritukseksi

Palautukseen oikeuttava arvonlisävero, jota säilytetään verovelvollisen pyynnöstä tulevien maksuvelvoitteiden suoritukseksi, käytetään erääntyneiden muiden kuin oma-aloitteisten verojen suoritukseksi aikaisintaan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä marraskuuta 2018.
Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös palautusten säilyttämisestä (599/2017).

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2018

 

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

 

Sivu on viimeksi päivitetty 8.11.2018