Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös nestemäisistä polttoaineista palautettavan valmisteveron määrästä 1.1. - 30.6.2017 välisenä aikana kulutukseen luovutetuille polttoaineille

Antopäivä
8.8.2017
Diaarinumero
A166/200/2017
Voimassaolo
8.8.2017 - Toistaiseksi

Verohallinto on nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994)  9 a §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1179/2016, nojalla vahvistanut ajalta 1.1. – 30.6.2017 moottoribensiinistä ja sitä korvaavista tuotteista, dieselöljystä ja sitä korvaavista tuotteista, nestekaasusta ja sitä korvaavista tuotteista sekä kevyestä polttoöljystä ja sitä korvaavista tuotteista palautettavan valmisteveron määrän, jota sovelletaan mainittuna aikana kulutukseen luovutettujen polttoaineiden veron palautukseen, seuraavasti:

Palautettavien valmisteverojen määrät 1.1. – 30.6.2017 välisenä aikana kulutukseen luovutetuista nestemäisistä polttoaineista ovat:

Moottoribensiinistä;

 • 67,45 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 50,62 senttiä/litra, hiilidioksidiverosta 16,15 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,68 senttiä/litra.

Dieselöljystä;

 • 45,67 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 28,07 senttiä/litra, hiilidioksidiverosta 17,25 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,35 senttiä/litra.

Kevyestä polttoöljystä;

 • 22,86 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 7,05 senttiä/litra, hiilidioksidiverosta 15,46 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,35 senttiä/litra.

Kevyestä polttoöljystä yhdistetyssä tuotannossa (hiilidioksidiveron alennus);

 • 7,73 senttiä/litra

Nestekaasusta;

 • 26,65 senttiä/kilogramma
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 9,01 senttiä/kilogramma, hiilidioksidiverosta 17,53 senttiä/kilogramma ja huoltovarmuusmaksusta 0,11 senttiä/kilogramma

Nestekaasusta yhdistetyssä tuotannossa (hiilidioksidiveron alennus)

 • 8,765 senttiä/kilogramma

Polttoaineista, jotka eivät ole koostumukseltaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla säädetyn mukaista, tai jos kysymyksessä on kevyt polttoöljy, joka sisältää biopolttoöljyä enemmän kuin seitsemän tilavuusprosenttia, hakijan on esitettävä palautuksen saamiseksi luotettava selvitys polttoaineesta suoritetusta verosta ja huoltovarmuusmaksusta.  

Jos tuote ei vastaa edellä mainittuja laatuvaatimuksia ja luotettavaa selvitystä polttoaineesta suoritetusta verosta ei ole, niin veronpalautuksen määrä on:

 1. Moottoribensiinistä, etanolista, niiden seoksista ja niitä korvaavista tuotteista tuoteryhmä 22 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu ovat 34,93 senttiä/litra.
 2. Dieselöljystä, biodieselöljystä, niiden seoksesta ja niitä korvaavista tuotteista tuoteryhmän 49 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu ovat 16,68 senttiä/litra.
 3. Kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, niiden seoksista ja niitä korvaavista tuotteista tuoteryhmän 64 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu ovat 7,40 senttiä/litra.
 4. Nestekaasusta, bionestekaasusta, nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuoteryhmän 113 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 8,61 senttiä/kilogramma.

Tämä päätös tulee voimaan 8.8.2017

Helsingissä 8. päivänä elokuuta 2017

 

 Pääjohtaja                           Pekka Ruuhonen                                                  

Johtava asiantuntija            Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 9.8.2017