Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös nestemäisistä polttoaineista palautettavan valmisteveron määrästä 1.7. - 31.12.2016 välisenä aikana kulutukseen luovutetuille polttoaineille

Antopäivä
3.2.2017
Diaarinumero
A37/200/2017
Voimassaolo
3.2.2017 -

Verohallinto on nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994)  9 a §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1179/2016, nojalla vahvistanut ajalta 1.7. – 31.12.2016 moottoribensiinistä ja sitä korvaavista tuotteista, dieselöljystä ja sitä korvaavista tuotteista, nestekaasusta ja sitä korvaavista tuotteista sekä kevyestä polttoöljystä ja sitä korvaavista tuotteista palautettavan valmisteveron määrän, jota sovelletaan mainittuna aikana kulutukseen luovutettujen polttoaineiden veron palautukseen, seuraavasti:

Palautettavien valmisteverojen määrät 1.7.–31.12.2016 välisenä aikana kulutukseen luovutetuista nestemäisistä polttoaineista ovat:

Moottoribensiinistä;

 • 65,66 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 49,79 senttiä/litra, hiilidioksidiverosta 15,19 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,68 senttiä/litra.

Dieselöljystä;

 • 45,06 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 27,17 senttiä/litra, hiilidioksidiverosta 17,54 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,35 senttiä/litra.

Kevyestä polttoöljystä;

 • 21,40 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 6,65 senttiä/litra, hiilidioksidiverosta 14,40 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,35 senttiä/litra.

Kevyestä polttoöljystä yhdistetyssä tuotannossa (hiilidioksidiveron alennus);

 • 7,20 senttiä/litra

Nestekaasusta;

 • 24,93 senttiä/kilogramma
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 8,50 senttiä/kilogramma, hiilidioksidiverosta 16,32 senttiä/kilogramma ja huoltovarmuusmaksusta 0,11 senttiä/kilogramma

Nestekaasusta yhdistetyssä tuotannossa (hiilidioksidiveron alennus)

 • 8,16 senttiä/kilogramma

Polttoaineista, jotka eivät ole koostumukseltaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista ympäristönsuojelulain (86/200) nojalla säädetyn mukaista, tai jos kysymyksessä on kevyt polttoöljy, joka sisältää biopolttoöljyä enemmän kuin seitsemän tilavuusprosenttia, hakijan on esitettävä palautuksen saamiseksi luotettava selvitys polttoaineesta suoritetusta verosta ja huoltovarmuusmaksusta.   

Jos tuote ei vastaa edellä mainittuja laatuvaatimuksia ja luotettavaa selvitystä polttoaineesta suoritetusta verosta ei ole, niin veronpalautuksen määrä on:

 1. Moottoribensiinistä, etanolista, niiden seoksista ja niitä korvaavista tuotteista tuoteryhmä 22 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu ovat 34,28 senttiä/litra.
 2. Dieselöljystä, biodieselöljystä, niiden seoksesta ja niitä korvaavista tuotteista tuoteryhmän 49 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu ovat 15,95 senttiä/litra.
 3. Kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, niiden seoksista ja niitä korvaavista tuotteista tuoteryhmän 64 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu ovat 7,00 senttiä/litra.
 4. Nestekaasusta, bionestekaasusta, nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuoteryhmän 113 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 8,61 senttiä/kilogramma.

 

Tämä päätös tulee voimaan 3.2.2017

Helsingissä 3. päivänä helmikuuta 2017
 

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen    

Johtava asiantuntija Soili SinisaloSivu on viimeksi päivitetty 3.2.2017