Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös nestemäisistä polttoaineista palautettavan valmisteveron määrästä 1.1.–30.6.2023 välisenä aikana kulutukseen luovutetuille polttoaineille

Antopäivä
6.9.2023
Diaarinumero
VH/4632/00.01.00/2023
Voimassaolo
12.9.2023 - Toistaiseksi

Verohallinto on nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 9 d §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 767/2020, nojalla vahvistanut ajalta 1.1.–30.6.2023 moottoribensiinistä ja sitä korvaavista tuotteista, dieselöljystä ja sitä korvaavista tuotteista, nestekaasusta ja sitä korvaavista tuotteista sekä kevyestä polttoöljystä ja sitä korvaavista tuotteista palautettavan valmisteveron määrän, jota sovelletaan mainittuna aikana kulutukseen luovutettujen polttoaineiden veron palautukseen, seuraavasti:

Palautettavien valmisteverojen määrät 1.1.–30.6.2023 välisenä aikana kulutukseen luovutetuista nestemäisistä polttoaineista ovat:

Moottoribensiinistä;

 • 72,26 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 52,02 senttiä/litra, hiilidioksidiverosta 19,56 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,68 senttiä/litra.

Dieselöljystä;

 • 52,61 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 33,24 senttiä/litra, hiilidioksidiverosta 19,02 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,35 senttiä/litra.

Kevyestä polttoöljystä;

 • 26,79 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 10,33 senttiä/litra, hiilidioksidiverosta 16,11 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,35 senttiä/litra.

Kevyestä polttoöljystä yhdistetyssä tuotannossa;

 • 7,63 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 7,63 senttiä/litra, hiilidioksidiverosta 0 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0 senttiä/litra.

Nestekaasusta;

 • 31,49 senttiä/kilogramma
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 13,29 senttiä/kilogramma, hiilidioksidiverosta 18,09 senttiä/kilogramma ja huoltovarmuusmaksusta 0,11 senttiä/kilogramma.

Nestekaasusta yhdistetyssä tuotannossa

 • 9,82 senttiä/kilogramma
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 9,82 senttiä/litra, hiilidioksidiverosta 0 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0 senttiä/litra.

Polttoaineista, jotka eivät ole koostumukseltaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla säädetyn mukaista, tai jos kysymyksessä on kevyt polttoöljy, joka sisältää biopolttoöljyä enemmän kuin seitsemän tilavuusprosenttia, hakijan on esitettävä palautuksen saamiseksi luotettava selvitys polttoaineesta suoritetusta verosta ja huoltovarmuusmaksusta.

Jos tuote ei vastaa edellä mainittuja laatuvaatimuksia ja luotettavaa selvitystä polttoaineesta suoritetusta verosta ei ole, veronpalautuksen määrä on:

 1. moottoribensiinistä, etanolista, niiden seoksista ja niitä korvaavista tuotteista tuoteryhmän 22 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 35,98 senttiä/litra;
 2. dieselöljystä, biodieselöljystä, niiden seoksesta ja niitä korvaavista tuotteista tuoteryhmän 49 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 22,00 senttiä/litra;
 3. kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, niiden seoksista ja niitä korvaavista tuotteista tuoteryhmän 64 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 10,68 senttiä/litra;
 4. nestekaasusta, bionestekaasusta, nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta sekä niitä korvaavasta tuotteesta tuoteryhmän 113 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 13,40 senttiä/kilogramma.

Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä syyskuuta 2023.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2023

Pääjohtaja Markku Heikura
Johtava asiantuntija Anne Kaleva

Sivu on viimeksi päivitetty 7.9.2023