Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös nestemäisistä polttoaineista palautettavan valmisteveron määrästä 1.7.– 31.12.2020 välisenä aikana kulutukseen luovutetuille polttoaineille

Antopäivä
4.2.2021
Diaarinumero
VH/608/00.01.00/2021
Voimassaolo
8.2.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 9 a §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1179/2016, nojalla vahvistanut ajalta 1.7.–31.12.2020 moottoribensiinistä ja sitä korvaavista tuotteista, dieselöljystä ja sitä korvaavista tuotteista, nestekaasusta ja sitä korvaavista tuotteista sekä kevyestä polttoöljystä ja sitä korvaavista tuotteista palautettavan valmisteveron määrän, jota sovelletaan mainittuna aikana kulutukseen luovutettujen polttoaineiden veron palautukseen, seuraavasti:

Palautettavien valmisteverojen määrät 1.7.–31.12.2020 välisenä aikana kulutukseen luovutetuista nestemäisistä polttoaineista ovat:

Moottoribensiinistä;

 • 71,43 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 51,70 senttiä/litra, hiilidioksidiverosta 19,05 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,68 senttiä/litra.

Dieselöljystä;

 • 49,96 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 29,34 senttiä/litra, hiilidioksidiverosta 20,27 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,35 senttiä/litra.

Kevyestä polttoöljystä;

 • 24,88 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 7,63 senttiä/litra, hiilidioksidiverosta 16,90 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,35 senttiä/litra.

Kevyestä polttoöljystä yhdistetyssä tuotannossa (energiasisältöveron alennus);

 • 8,03 senttiä/litra

Nestekaasusta;

 • 28,01 senttiä/kilogramma
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 9,81 senttiä/kilogramma, hiilidioksidiverosta 18,09 senttiä/kilogramma ja huoltovarmuusmaksusta 0,11 senttiä/kilogramma.

Nestekaasusta yhdistetyssä tuotannossa (energiasisältöveron alennus)

 • 9,81 senttiä/kilogramma

Polttoaineista, jotka eivät ole koostumukseltaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla säädetyn mukaista, tai jos kysymyksessä on kevyt polttoöljy, joka sisältää biopolttoöljyä enemmän kuin seitsemän tilavuusprosenttia, hakijan on esitettävä palautuksen saamiseksi luotettava selvitys polttoaineesta suoritetusta verosta ja huoltovarmuusmaksusta.   

Jos tuote ei vastaa edellä mainittuja laatuvaatimuksia ja luotettavaa selvitystä polttoaineesta suoritetusta verosta ei ole, veronpalautuksen määrä on:

 1. moottoribensiinistä, etanolista, niiden seoksista ja niitä korvaavista tuotteista tuoteryhmän 22 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 35,98 senttiä/litra;
 2. dieselöljystä, biodieselöljystä, niiden seoksesta ja niitä korvaavista tuotteista tuoteryhmän 49 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 18,00 senttiä/litra;
 3. kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, niiden seoksista ja niitä korvaavista tuotteista tuoteryhmän 64 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 7,98 senttiä/litra;
 4. nestekaasusta, bionestekaasusta, nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta sekä niitä korvaavasta tuotteesta tuoteryhmän 113 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 9,92 senttiä/kilogramma.

Tämä päätös tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 2021.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2021

pääjohtaja Markku Heikura    

johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 4.2.2021