Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös uuden ajoneuvomallin kaupallisen nimikkeen ilmoittamisesta ja verotusarvotilastosta

Antopäivä
21.12.2016
Diaarinumero
A234/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on autoverolain (1482/1994) 11 g §:n 1 ja 2 momentin, sellaisena kuin ne ovat laissa 1192/2016, nojalla päättänyt:

1 §

Tietojen ilmoittaminen

Ajoneuvomallista on ilmoitettava se autoveroton, arvonlisäverollinen hinta, jolla ajoneuvoja yleisesti ilmoitetaan myytäväksi, hinnan voimassaoloa koskevat tiedot ja 4 §:ssä mainitut tiedot.

Tiedot on ilmoitettava aina riippumatta siitä, onko ominaisuus ajoneuvon valmistajan tai maahantuojan hinnastossa hinnastorivin osana tai lisävarusteena, jollei asianomaisessa kohdassa toisin mainita.

Ajoneuvomallin hinta ilmoitetaan sen kaupallisen nimikkeen tarkkuudella, jolla ajoneuvo yksilöidään ja jolla sitä yleisesti markkinoidaan. Ilmoitus on annettava myös silloin, kun ajoneuvomallia ei ole enää myytävänä tai ajoneuvomallin hinta muuttuu. Hintatieto tulee ilmoittaa Verohallinnolle sekä hintatietona että hinnastona.

2 §

Tietojen antamisen ajankohta

Uuden ajoneuvomallin ja ajoneuvomallin hinnan muutosta koskevat tiedot on toimitettava Verohallinnolle vähintään 5 arkipäivää ennen ajankohtaa, jona ajoneuvomallin myynti tai markkinointi alkaa tai hinta muuttuu.

3 §

Tiedonantotapa

Ilmoitus hintatiedosta tulee antaa käyttäen Verohallinnon hyväksymiä sähköisiä ilmoittamispalveluita. Hinnasto tulee toimittaa Verohallinnolle asiakirjana tai sen tulee olla Verohallinnon hyväksymällä tavalla ja ajan saatavissa sähköisen ilmoittamispalvelun kautta.

4 §

Luettelo ilmoitettavista tiedoista

Ilmoitettava tieto Uusi nimike, jos tieto muuttuu Selite
ajoneuvoluokka x  
merkki x  
mallivuosi x Mallivuosi ilmoitetaan, jos ajoneuvojen maahantuoja tai valmistaja käyttää mallivuoden käsitettä. Mallivuosi voi olla joko ajoneuvon valmistusvuosi tai valmistusvuotta seuraava tai edeltävä vuosi. Siten esimerkiksi vuonna 2015 valmistettua ajoneuvoa ei voi ilmoittaa mallivuoden 2017 ajoneuvona.

Jos ajoneuvojen valmistaja ei erottele ajoneuvoja eri mallivuosiin eikä mallivuoden käsitettä käytetä ajoneuvon markkinoinnissa, mallivuotta koskevaan kohtaan merkitään ajoneuvon valmistusvuosi. Samana vuonna valmistetut eri versiot erotetaan toisistaan kirjaintunnisteella, esim. 2017a, 2017b jne.

Jos markkinoinnissa käytetään mallivuoden käsitettä, mallivuosi-kohtaan ei merkitä valmistusvuotta. Eri mallivuoden ajoneuvoille on haettava omat kaupalliset nimikkeet. Jos eri mallivuoden ajoneuvoja myydään samalla hinnalla, riittää, kun hinnastossa on yksi hinnastorivi kyseiselle ajoneuvomallille.
malli/mallisarja x  
mallisukupolvi x Ilmoitetaan, jos mallisukupolven käsite on käytössä.
mallin tarkennin x Ilmoitetaan, jos mallin tarkennin on käytössä.

Tässä kohdassa ilmoitetaan auton pituus ja korkeus, jos kyseistä mallia saa eri pituus- ja korkeusvaihtoehdoilla.
varustetaso x Ilmoitetaan, jos varustetaso on käytössä ja se näkyy hinnastorivillä.

Jos varustetaso valitaan lisävarusteena hinnastosta, voidaan nimikkeen muodostamista varten ilmoittaa pelkästään hinnastorivin mukaisen ajoneuvon tiedot. Tällöin lisävarusteena hankittavan kalliimman varustetason lisähinta ilmoitetaan verotusarvon B-osassa. Ajoneuvon on tällöin vastattava teknisiltä tiedoiltaan nimikkeen mukaista ajoneuvoa.

Ajoneuvon pakollinen varustepaketti (esim. business-varustepaketti) ilmoitetaan tässä kohdassa.
korityyppi x Ilmoitetaan riippumatta siitä, hinnoitellaanko ominaisuus hinnastorivillä vai lisävarustehinnastossa. Esimerkiksi sedan- ja farmarikorimallin ajoneuvoille haetaan omat nimikkeet, vaikka farmarikorimalli hinnoiteltaisiinkin lisävarustehinnastossa.
ovien lukumäärä x Ajoneuvomallin jokaiselle ovivaihtoehdolle haetaan omat kaupalliset nimikkeet.

Tila-autoksi (WVTA-koodistossa merkintä ”af”, käytetään myös joissakin yhteyksissä nimitystä monikäyttöauto) luettavien autojen eri ovivaihtoehdoille ei kuitenkaan tarvitse hakea omia kaupallisia nimikkeitä, vaan verotuksessa voidaan käyttää yhtä perusnimikettä. Jos ajoneuvon ovien lukumäärä poikkeaa nimikkeessä ilmoitetusta ovien lukumäärästä, siitä poikkeavien ovien lisähinta ilmoitetaan verotusarvon B-osassa.

Tila-autolla tarkoitetaan tässä yhteydessä autoa, jolle on valittavissa useita eri ovimalleja ja -yhdistelmiä. Ovien lukumäärän ilmoittamista koskevaa poikkeusta ei sovelleta niin sanotuille viistoperä- tai hatchback- malleille.
teho x WVTA-tietojen päivityksen yhteydessä teho voi muuttua 1-2 yksiköllä ilman, että ajoneuvossa tapahtuu muita muutoksia. Uusi nimikeilmoitus pitää antaa, jos muutos tehossa aiheuttaa sen, että ajoneuvomallin tyyppihyväksyntä, variantti tai versio-tieto muuttuu tai muuttunutta tietoa käytetään ajoneuvon markkinoinnissa.
vaihteisto x  
vetotapa x  
iskutilavuus x WVTA-tietojen päivityksen yhteydessä iskutilavuus voi muuttua 1-2 yksiköllä ilman, että ajoneuvossa tapahtuu muita muutoksia. Uusi nimikeilmoitus pitää antaa, jos muutos iskutilavuudessa aiheuttaa sen, että ajoneuvomallin tyyppihyväksyntä, variantti tai versio-tieto muuttuu tai muuttunutta tietoa käytetään ajoneuvon markkinoinnissa.
käyttövoima x  
omamassa   Ilmoitetaan tyyppihyväksyntätiedoissa oleva omamassa. Jos omamassa on näissä tiedoissa vaihteluvälinä, ilmoitetaan vaihteluvälin alin omamassa.
kokonaismassa    
CO2 -arvo   Ilmoitetaan nimikkeen CO2-arvo sen mukaan kuin hinnastossa käytetään.

Jos hinnastorivillä ilmoitetaan arvioitu verollinen hinta, nimikettä varten ilmoitetaan sama CO2-arvo, jonka perusteella kyseinen hinnastorivin hinta on määritetty.
istuinpaikkojen määrä x Jos saman ajoneuvon eri versioille (esim. 5-paikkainen ja 7-paikkainen) on annettu hinnastossa omat hinnastorivit, jokainen hinnastorivi ilmoitetaan erikseen. Jokainen versio saa tällöin oman nimikkeen.

Jos lisäistuimet voidaan hankkia ajoneuvoon lisävarusteena, ilmoitetaan vain perusauton (esim. 5-paikkainen) tiedot. Lisävarusteena hankittavien lisäistuinten hinta ilmoitetaan verotusarvon B-osassa, jolloin esim. 7-paikkainen ajoneuvo verotetaan 5-paikkaisen ajoneuvon nimikkeellä ja B-osassa ilmoitetaan kahden lisäistuimen hinta.
autoveroton ovh-hinta    
nettohinta   Ilmoitetaan, jos hinnaston hinnoista ei anneta alennuksia.
ovh-hinnan voimassaolo   Alkamispäivä ilmoitetaan aina ja päättymispäivä ilmoitetaan, jos se on tiedossa.
ajoneuvon maahantuoja tai valmistaja    

5 §

Verotusarvotilaston julkaiseminen

Uusien ajoneuvomallien verotusarvotilastot julkaistaan Verohallinnon internetsivuilla. Tilastossa julkaistaan voimassaolevat hintatiedot.

6 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

 

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016
 

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja Kimmo TossavainenSivu on viimeksi päivitetty 22.12.2016