Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös kulutukseen luovutetuista tupakkatuotteista Euroopan komissiolle toimitettavia tilastoja varten annettavista tiedoista

Antopäivä
21.12.2016
Diaarinumero
A204/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on tupakkaverosta annetun lain (1470/1994), 13 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1185/2016  ja Euroopan komission päätöksen K (2011) 5291 (28.7.2011) nojalla määrännyt:

1 §

Valtuutettujen varastonpitäjien ja rekisteröityjen vastaanottajien, joilla on oikeus luovuttaa kulutukseen tai vastaanottaa tupakkaverosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja savukkeita ja/tai 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua savukkeiksi käärittävää hienoksi leikattua tupakkaa, on annettava Verohallinnolle seuraavat tiedot kulutukseen luovutetuista tupakkatuotteista Euroopan komissiolle toimitettavia tilastoja varten:

Tiedot kulutukseen luovutettujen tuotteiden määristä sekä tuotteista kannettujen valmisteverojen kokonaismääristä hintaluokittain ja verokausittain on toimitettava viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä seuraavasti:

  • savukkeet: hintaluokka (€/1.000 kpl), määrät (1.000 kpl), kannettujen valmisteverojen määrä (1.000 €)
  • savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka: hintaluokka (€/kg), määrät (kg), kannettujen valmisteverojen määrä (1.000 €).

2 §

Tiedot on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen: Verohallinto, Valmisteverotus, PL 20, 00052 Vero.

3 §

Tietojen toimittamisesta on vapautettu ne valtuutetut varastonpitäjät ja rekisteröidyt vastaanottajat, joiden edelliseltä kalenterivuodelta savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta maksamat valmisteverot olivat yhteensä alle 5.000.000 €.

4 §

Kulutukseen luovuttamisella tarkoitetaan tässä päätöksessä samaa kuin valmisteverotuslain (182/2010) 8 §:ssä.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

 

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016


Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava veroasiantuntija Päivi TaipalusSivu on viimeksi päivitetty 22.12.2016