Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös kulutukseen luovutetuista tupakkatuotteista Euroopan komissiolle toimitettavia tilastoja varten annettavista tiedoista

Antopäivä
25.11.2020
Diaarinumero
VH/7488/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on tupakkaverosta annetun lain (1470/1994), 13 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1185/2016 ja Euroopan komission päätöksen K (2011) 5291 (28.7.2011) nojalla päättänyt:

1 §

Valtuutettujen varastonpitäjien ja rekisteröityjen vastaanottajien, joilla on oikeus luovuttaa kulutukseen tai vastaanottaa tupakkaverosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja savukkeita ja/tai 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua savukkeiksi käärittävää hienoksi leikattua tupakkaa, on annettava Verohallinnolle 2 momentissa tarkoitetut tiedot kulutukseen luovutetuista tupakkatuotteista Euroopan komissiolle toimitettavia tilastoja varten.

Tiedot kulutukseen luovutettujen tuotteiden määristä sekä tuotteista kannettujen valmisteverojen kokonaismääristä hintaluokittain ja verokausittain on toimitettava viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä seuraavasti:

  • savukkeet: hintaluokka (€/1.000 kpl), määrät (1.000 kpl), kannettujen valmisteverojen määrä (1.000 €)
  • savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka: hintaluokka (€/kg), määrät (kg), kannettujen valmisteverojen määrä (1.000 €).

2 §

Tiedot on toimitettava Verohallinnon ilmoittamaan osoitteeseen.

3 §

Tietojen toimittamisesta on vapautettu ne valtuutetut varastonpitäjät ja rekisteröidyt vastaanottajat, joiden edelliseltä kalenterivuodelta savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta maksamat valmisteverot olivat yhteensä alle 5.000.000 €.

4 §

Kulutukseen luovuttamisella tarkoitetaan tässä päätöksessä samaa kuin valmisteverotuslain (182/2010) 8 §:ssä.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2020

 

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 26.11.2020