Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Antopäivä
1.11.2023
Diaarinumero
VH/6020/00.01.00/2023
Voimassaolo
1.1.2024 - Toistaiseksi

Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n 3 ja 5 momenttien, sellaisina kuin ne ovat laissa 505/2010, nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2023 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:

1 §

Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:

Katso taulukko sivun lopusta

2 §

Jos maatalousmaa on salaojitettu, korotetaan maatalousmaan arvoa 432,71 eurolla hehtaaria kohti.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa.

 

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2023

 

pääjohtaja Markku Heikura                                           

johtava asiantuntija Lauri Luukkonen  

Sivu on viimeksi päivitetty 6.11.2023