Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2008

Antopäivä
11.12.2007
Diaarinumero
1788/32/2007
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2007


Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 73 §:n ja 75 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä 73 § on osaksi muutettuna laissa 896/2001, päättänyt:

1 §

Vuodelta 2008 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.

2 §

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

3 §

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 7, 8 ja 9 §:ssä tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja on kuitenkin oikeutettu myös 14 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4 §

Matkaa, jonka palkansaaja muutoin kuin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tekee työtehtäviensä hoitamiseksi toissijaiseen työpaikkaansa, pidetään vain 7, 8 ja 9 §:n mukaiseen matkustamiskustannusten korvaukseen ja 16 §:n mukaiseen majoittumiskorvaukseen oikeuttavana matkana. Toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan sellaista työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka.

Edellä 1 momentissa mainittuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana ei pidetä toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi tarpeellisen erillisen majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan välistä matkaa.

5 §

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

6 §

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.

7 §

Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita palkansaajan on pidettävä mukanaan.

8 §

Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.

9 §

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Kulkuneuvo  Korvauksen enimmäismäärä
auto 44 senttiä kilometriltä, jota korotetaan
- 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
- 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 2 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
- 2 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
- 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene,
enintään 50 hv
67 senttiä kilometriltä
moottorivene,
yli 50 hv
99 senttiä kilometriltä
moottorikelkka 94 senttiä kilometriltä
mönkijä 94 senttiä kilometriltä
moottoripyörä 31 senttiä kilometriltä
mopo 16 senttiä kilometriltä
muu kulkuneuvo 9 senttiä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 2 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 12 senttiä kilometriltä.

10 §

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

11 §

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

12 §

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä
  euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 32,00
   
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden  
   
- vähintään 2 tunnilla 14,00
- yli 6 tunnilla 32,00

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

13 §

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Maa tai alue Päivärahan enimmäismäärä
  euro
Afganistan 48,00
Alankomaat 62,00
Alankomaiden Antillit 45,00
Albania 51,00
Algeria 60,00
Andorra 55,00
Angola 89,00
Antiqua ja Barbuda 74,00
Arabiemiirikunnat 63,00
Argentiina 38,00
Armenia 58,00
Aruba 49,00
Australia 64,00
Azerbaidzan 55,00
Azorit 45,00
Bahama 54,00
Bahrain 60,00
Bangladesh 38,00
Barbados 59,00
Belgia 62,00
Belize 39,00
Benin 53,00
Bermuda 63,00
Bhutan 36,00
Bolivia 28,00
Bosnia ja Hertsegovina 43,00
Botswana 42,00
Brasilia 54,00
Britannia 71,00
Lontoo ja Edinburg 77,00
Brunei 39,00
Bulgaria 50,00
Burkina Faso 36,00
Burundi 33,00
Chile 54,00
Cookinsaaret 61,00
Costa Rica 45,00
Djibouti 47,00
Dominica 46,00
Dominikaaninen tasavalta 48,00
Ecuador 46,00
Egypti 45,00
El Salvador 49,00
Eritrea 32,00
Espanja    63,00
Etelä-Afrikka    50,00
Etiopia    39,00
Fidzi    45,00
Filippiinit    45,00
Färsaaret    53,00
Gabon    60,00
Gambia    39,00
Georgia    44,00
Ghana    47,00
Grenada    57,00
Grönlanti    53,00
Guadeloupe    50,00
Guatemala    37,00
Guinea    34,00
Guinea-Bissau   35,00
Guyana    36,00
Haiti    41,00
Honduras    36,00
Indonesia    53,00
Intia    47,00
Irak    55,00
Iran    36,00
Irlanti    66,00
Islanti    78,00
Israel     62,00
Italia     64,00
Itä-Timor         36,00
Itävalta    60,00
Jamaika    46,00
Japani    72,00
Jemen    44,00
Jordania    67,00
Kambodzha    57,00
Kamerun    46,00
Kanada    65,00
Kanarian saaret   55,00
Kap Verde    33,00
Kazakstan    59,00
Kenia    50,00
Keski-Afrikan tasavalta   39,00
Kiina    61,00
Hongkong          69,00
Macao    63,00
Kirgisia    41,00
Kolumbia    45,00
Komorit    40,00
Kongo                  47,00
Kongon demokraattinen tasavalta (ent. Zaire) 66,00
Korean kansantasavalta (Pohj.-Korea) 64,00
Korean tasavalta (Etelä-Korea) 84,00
Kosovo                         45,00
Kreikka    63,00
Kroatia    59,00
Kuuba    49,00
Kuwait    68,00
Kypros    61,00
Laos    36,00
Latvia    55,00
Lesotho    42,00
Libanon    68,00
Liberia    35,00
Libya    54,00
Liechtenstein    69,00
Liettua    46,00
Luxemburg    65,00
Madagaskar    44,00
Madeira    50,00
Makedonia    45,00
Malawi    39,00
Malediivit    43,00
Malesia    47,00
Mali    48,00
Malta    58,00
Marokko    61,00
Marshallinsaaret   39,00
Martinique    51,00
Mauritania    44,00
Mauritius    43,00
Meksiko    58,00
Mikronesia    44,00
Moldova     37,00
Monaco    64,00
Mongolia    43,00
Montenegro 48,00
Mosambik    50,00
Myanmar (Burma) 48,00
Namibia    33,00
Neitsytsaaret (USA) 36,00
Nepal    33,00
Nicaragua     37,00
Niger     39,00
Nigeria    59,00
Norja    67,00
Norsunluurannikko   65,00
Oman    52,00
Pakistan    37,00
Palestiina                     48,00
Panama    43,00
Papua-Uusi Guinea    37,00
Paraquay    30,00
Peru     44,00
Portugali    61,00
Puerto Rico    40,00
Puola    58,00
Qatar    57,00
Ranska    66,00
Romania    48,00
Ruanda    42,00
Ruotsi    65,00
Saint Kitts ja Nevis   60,00
Saint Lucia    71,00
Saint Vincent ja Grenadiinit  57,00
Saksa     63,00
Salomonsaaret   30,00
Sambia    48,00
Samoa    43,00
San Marino    48,00
Sao Tome ja Principe   49,00
Saudi-Arabia    57,00
Senegal    51,00
Serbia 49,00
Seychellit    65,00
Sierra Leone    42,00
Singapore    78,00
Slovakia    57,00
Slovenia    53,00
Somalia    33,00
Sri Lanka    37,00
Sudan    53,00
Surinam    33,00
Swazimaa    42,00
Sveitsi    62,00
Syyria    52,00
Tadzikistan    51,00
Taiwan    70,00
Tansania    40,00
Tanska    67,00
Thaimaa    59,00
Togo    47,00
Tonga    40,00
Trinidad ja Tobago   63,00
Tsad    46,00
Tshekki    55,00
Tunisia    51,00
Turkki    57,00
Istanbul    65,00
Turkmenia    55,00
Uganda    33,00
Ukraina    64,00
Unkari     58,00
Uruguay    33,00
Uusi-Seelanti      59,00
Uzbekistan    55,00
Valkovenäjä    51,00
Vanuatu    38,00
Venezuela    56,00
Venäjä    42,00
Moskova     72,00
Pietari    56,00
Vietnam    40,00
Viro    49,00
Yhdysvallat    57,00
New York, Los Angeles, Washington DC, San Francisco 63,00
Zimbabwe    68,00
Maa, jota ei ole erikseen mainittu  40,00

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 12 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja määrien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 12 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 16,00 euroa.

14 §

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 8,00 euroa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 16,00 euroa.

15 §

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

16 §

Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen määrä.

17 §

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 - 07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 10,00 euroa.

18 §

Mitä edellä on määrätty matkakustannusten korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.

19 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Tätä päätöstä sovelletaan työmatkaan tai sen osaan, joka tehdään vuonna 2008.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2007

Pääjohtaja   Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja   Merja Hartikka-SimulaSivu on viimeksi päivitetty 11.12.2007