Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009

Antopäivä
9.12.2008
Diaarinumero
2033/32/2008
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2008


Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 73 §:n ja 75 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä 73 § on osaksi muutettuna laissa 896/2001, päättänyt:

1 §

Vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.

2 §

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

3 §

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 7, 8 ja 9 §:ssä tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja on kuitenkin oikeutettu myös 14 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4 §

Matkaa, jonka palkansaaja muutoin kuin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tekee työtehtäviensä hoitamiseksi toissijaiseen työpaikkaansa, pidetään vain 7, 8 ja 9 §:n mukaiseen matkustamiskustannusten korvaukseen ja 16 §:n mukaiseen majoittumiskorvaukseen oikeuttavana matkana. Toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan sellaista työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka.

Edellä 1 momentissa mainittuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana ei pidetä toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi tarpeellisen erillisen majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan välistä matkaa.

5 §

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

6 §

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.

7 §

Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita palkansaajan on pidettävä mukanaan.

8 §

Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.

9 §

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä
auto 45 senttiä kilometriltä, jota korotetaan
- 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
- 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 2 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
- 2 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
- 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene, enintään 50 hv 73 senttiä kilometriltä
moottorivene, yli 50 hv 108 senttiä kilometriltä
moottorikelkka 99 senttiä kilometriltä
mönkijä 99 senttiä kilometriltä
moottoripyörä 33 senttiä kilometriltä
mopo 17 senttiä kilometriltä
muu kulkuneuvo 10 senttiä  kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 12 senttiä kilometriltä.

10 §

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

11 §

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

12 §

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä
euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 16,00
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 35,00
kun matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden
 
- vähintään 2 tunnilla 16,00
- yli 6 tunnilla 35,00

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

13 §

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Maa tai alue Päivärahan enimmäismäärä
euro
Afganistan 57,00
Alankomaat 65,00
Alankomaiden Antillit 45,00
Albania 55,00
Algeria 66,00
Andorra 59,00
Angola 94,00
Antigua ja Barbuda 74,00
Arabiemiirikunnat 63,00
Argentiina 40,00
Armenia 53,00
Aruba 49,00
Australia 62,00
Azerbaidzan 56,00
Azorit 45,00
Bahama 60,00
Bahrain 64,00
Bangladesh 42,00
Barbados 59,00
Belgia 62,00
Belize 39,00
Benin 53,00
Bermuda 59,00
Bhutan 34,00
Bolivia 29,00
Bosnia-Hertsegovina 44,00
Botswana 42,00
Brasilia 58,00
Britannia 71,00
Lontoo ja Edinburg 77,00
Brunei 40,00
Bulgaria 54,00
Burkina Faso 38,00
Burundi 34,00
Chile 53,00
Cookinsaaret 61,00
Costa Rica 45,00
Djibouti 47,00
Dominica 46,00
Dominikaaninen tasavalta 49,00
Ecuador 46,00
Egypti 53,00
El Salvador 47,00
Eritrea 30,00
Espanja 66,00
Etelä-Afrikka 46,00
Etiopia 38,00
Fidzi 45,00
Filippiinit 49,00
Färsaaret 53,00
Gabon 60,00
Gambia 37,00
Georgia 49,00
Ghana 46,00
Grenada 57,00
Grönlanti 53,00
Guadeloupe 50,00
Guatemala 38,00
Guinea 41,00
Guinea-Bissau 35,00
Guyana 38,00
Haiti 51,00
Honduras 42,00
Indonesia 53,00
Intia 46,00
Irak 55,00
Iran 36,00
Irlanti 67,00
Islanti 71,00
Israel 66,00
Italia 67,00
Milano 67,00
Itä-Timor 42,00
Itävalta 62,00
Jamaika 46,00
Japani 83,00
Jemen 50,00
Jordania 68,00
Kambodzha 57,00
Kamerun 46,00
Kanada 66,00
Kanarian saaret 55,00
Kap Verde 40,00
Kazakstan 63,00
Kenia 50,00
Keski-Afrikan tasavalta 39,00
Kiina 62,00
Hongkong 73,00
Macao 66,00
Kirgisia 49,00
Kolumbia 47,00
Komorit 40,00
Kongo 47,00
Kongon demokraattinen tasavalta (ent. Zaire) 68,00
Korean kansantasavalta  (Pohj.-Korea) 66,00
Korean tasavalta (Etelä-Korea) 79,00
Kosovo 45,00
Kreikka 64,00
Kroatia 63,00
Kuuba 51,00
Kuwait 67,00
Kypros 61,00
Laos 35,00
Latvia 55,00
Lesotho 36,00
Libanon 67,00
Liberia 36,00
Libya 47,00
Liechtenstein 70,00
Liettua 49,00
Luxemburg 65,00
Madagaskar 44,00
Madeira 50,00
Makedonia 49,00
Malawi 43,00
Malediivit 43,00
Malesia 47,00
Mali 48,00
Malta 55,00
Marokko 61,00
Marshallinsaaret 39,00
Martinique 51,00
Mauritania 50,00
Mauritius 46,00
Meksiko 58,00
Mikronesia 44,00
Moldova 46,00
Monaco 66,00
Mongolia 43,00
Montenegro 48,00
Mosambik 50,00
Myanmar (Burma) 48,00
Namibia 33,00
Neitsytsaaret (USA) 36,00
Nepal 32,00
Nicaragua 38,00
Niger 39,00
Nigeria 74,00
Norja 67,00
Norsunluurannikko 69,00
Oman 52,00
Pakistan 38,00
Palestiina 53,00
Panama 46,00
Papua - Uusi Guinea 42,00
Paraguay 31,00
Peru 47,00
Portugali 63,00
Puerto Rico 40,00
Puola 60,00
Qatar 63,00
Ranska 66,00
Romania 55,00
Ruanda 42,00
Ruotsi 66,00
Saint Kitts ja Nevis 60,00
Saint Lucia 73,00
Saint Vincent ja Grenadiinit 57,00
Saksa 63,00
Salomonsaaret 35,00
Sambia 50,00
Samoa 43,00
San Marino 48,00
Sao Tome ja Principe 49,00
Saudi-Arabia 63,00
Senegal 42,00
Serbia 53,00
Seychellit 69,00
Sierra Leone 41,00
Singapore 73,00
Slovakia 58,00
Slovenia 54,00
Somalia 33,00
Sri Lanka 38,00
Sudan 55,00
Surinam 33,00
Swazimaa 35,00
Sveitsi 67,00
Syyria 56,00
Tadzikistan 48,00
Taiwan 60,00
Tansania 41,00
Tanska 67,00
Thaimaa 56,00
Togo 52,00
Tonga 39,00
Trinidad ja Tobago 63,00
Tsad 46,00
Tshekki 61,00
Tunisia 49,00
Turkki 57,00
Istanbul 65,00
Turkmenia 59,00
Uganda 33,00
Ukraina 65,00
Unkari 58,00
Uruguay 40,00
Uusi-Seelanti 57,00
Uzbekistan 59,00
Valkovenäjä 51,00
Vanuatu 38,00
Venezuela 61,00
Venäjä 48,00
Moskova 78,00
Pietari 62,00
Vietnam 49,00
Viro 53,00
Yhdysvallat 63,00
New York City, Los Angeles, Washington DC, San Francisco 70,00
Zimbabwe 58,00
Maa, jota ei ole erikseen mainittu 41,00

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 12 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja määrien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 12 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 16,00 euroa.

14 §

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 8,75 euroa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 17,50 euroa.

15 §

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

16 §

Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen määrä.

17 §

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 - 07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 10,00 euroa.

18 §

Mitä edellä on määrätty matkakustannusten korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.

19 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009. Tätä päätöstä sovelletaan työmatkaan tai sen osaan, joka tehdään vuonna 2009.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2008

Pääjohtaja   Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja  Merja Hartikka-SimulaSivu on viimeksi päivitetty 10.12.2008