Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallituksen päätös vuonna 2007 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Antopäivä
11.12.2006
Diaarinumero
1862/31/2006
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2006


Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n 1 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Ennakonpidätys toimitetaan tammikuussa vuonna 2007 maksettavasta suorituksesta joulukuun 31 päivänä 2006 voimassa olleiden pidätysprosenttien mukaisesti. Jos verovelvollisella on verotoimiston vuodelle 2007 määräämä verokortti, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2006 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Jos verokortissa olevan määräyksen mukaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), voidaan suorituksen saajan vuodelle 2007 määrätyn verokortin ensimmäisen portaan tulorajaa ja ennakonpidätysprosenttia noudattaa tammikuussa, jos maksaja on saanut riittävän ajoissa niistä tiedon.

2 §

Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 2007 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2007 vahvistettuja pidätysprosentteja. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa 1.2.2007 tai sen jälkeen ei oteta huomioon tammikuussa vuonna 2007 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Jos verokortissa olevan määräyksen mukaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), tammikuussa vuonna 2007 maksetut palkat, eläkkeet ja muut ennakonpidätyksen alaiset suoritukset otetaan huomioon ennakonpidätyksen määrää laskettaessa 1.2.2007 tai sen jälkeen.

3 §

Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintälain

  1. 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;
  2. 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökorvauksista, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin;
  3. sekä eläkkeestä, etuudesta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta, jollei ennakonpidätyksen määrästä ole säädetty asetuksella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2006

Pääjohtaja  Jukka Tammi

Ylitarkastaja  Ilona PellinenSivu on viimeksi päivitetty 11.12.2006