Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallituksen päätös vuonna 2006 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Antopäivä
13.12.2005
Diaarinumero
1739/31/2005
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2005


Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n 1 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Ennakonpidätys toimitetaan tammikuussa vuonna 2006 maksettavasta suorituksesta joulukuun 31 päivänä 2005 voimassa olleiden pidätysprosenttien mukaisesti. Päätoimen yhden tulorajan verokorttia sovelletaan 1.2.2006 alkaen. Jos verovelvollisella on verotoimiston vuodelle 2006 määräämä verokortti, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2005 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

2 §

Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 2006 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2006 vahvistettuja pidätysprosentteja. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa 1.2.2006 tai sen jälkeen ei oteta huomioon tammikuussa vuonna 2006 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Jos verokortissa olevan määräyksen mukaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), tammikuussa vuonna 2006 maksetut palkat, eläkkeet ja muut ennakonpidätyksen alaiset suoritukset otetaan huomioon ennakonpidätyksen määrää laskettaessa 1.2.2006 tai sen jälkeen.

3 §

Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintälain

  1. 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;
  2. 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökorvauksista, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin;
  3. sekä eläkkeestä, etuudesta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta,
    jollei ennakonpidätyksen määrästä ole säädetty asetuksella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2005

 

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Ilona PellinenSivu on viimeksi päivitetty 13.12.2005