Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös vuonna 2011 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Antopäivä
5.1.2011
Diaarinumero
6/31/2011
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinto on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 516/2010, nojalla määrännyt:

1 §

Tammikuussa vuonna 2011 maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 31 päivänä 2010 voimassa olleiden pidätysprosenttien mukaisesti. Jos verovelvollisella on verotoimiston vuodelle 2011 määräämä verokortti, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2010 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

2 §

Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 2011 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2011 vahvistettuja pidätysprosentteja. Jos ennakonpidätyksen määrä lasketaan 1.2.2011 tai sen jälkeen, ei tammikuussa vuonna 2011 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä oteta huomioon.
Jos verokortin mukaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), tammikuussa vuonna 2011 maksetut palkat, eläkkeet ja muut ennakonpidätyksen alaiset suoritukset otetaan huomioon laskettaessa ennakonpidätyksen määrää 1.2.2011 tai sen jälkeen.

3 §

Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintälain
1. 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;
2. 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökorvauksista, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin;
3. sekä eläkkeestä, etuudesta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta, jollei ennakonpidätyksen määrästä ole säädetty asetuksella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä tammikuuta 2011.
Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2011

Pääjohtaja   Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja   Tomi PeltomäkiSivu on viimeksi päivitetty 5.1.2011