Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös vuonna 2009 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Antopäivä
4.12.2008
Diaarinumero
1997/31/2008
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2008
 


Verohallitus on 20. päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n 1 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Tammikuussa vuonna 2009 maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 31. päivänä 2008 voimassa olleiden pidätysprosenttien mukaisesti. Jos verovelvollisella on verotoimiston vuodelle 2009 määräämä verokortti, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2008 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

2 §

Helmikuun 1. päivänä tai sen jälkeen vuonna 2009 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2009 vahvistettuja pidätysprosentteja. Jos ennakonpidätyksen määrä lasketaan 1.2.2009 tai sen jälkeen, ei oteta huomioon tammikuussa vuonna 2009 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.
Jos verokortin mukaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), tammikuussa vuonna 2009 maksetut palkat, eläkkeet ja muut ennakonpidätyksen alaiset suoritukset otetaan huomioon laskettaessa ennakonpidätyksen määrää 1.2.2009 tai sen jälkeen.

3 §

Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintälain

1. 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;
2. 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökorvauksista, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin;
3. sekä eläkkeestä, etuudesta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta, jollei ennakonpidätyksen määrästä ole säädetty asetuksella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 4. päivänä joulukuuta 2008

Pääjohtaja      Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja     Elina SeppäläSivu on viimeksi päivitetty 11.12.2008