Verohallinnon päätös vuoden 2012 kiinteistöverotuksen päättymisestä

Antopäivä
3.9.2012
Diaarinumero
A90/200/2012
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 3 syyskuuta 2012


Verohallinto on 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/92) 22 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 527/2010, päättänyt:

1 §

Kiinteistöverotus vuodelta 2012 päättyy 17 päivänä syyskuuta 2012.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä syyskuuta 2012.


Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2012.

 

Pääjohtajan estyneenä ollessa 
Ylijohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava lakimies Matti Merisalo