Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta annetun päätöksen muuttamisesta

Antopäivä
27.9.2016
Diaarinumero
A122/200/2016
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinto lisää ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta antamaansa päätökseen (1458/2014) uuden 2 §:n 2 momentin, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

2 §

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Puun ostajalla ei ole ennakonpidätysvelvollisuutta sellaisista pankille maksamistaan suorituksista, jotka vastaavat pankin puun myyjältä ostaman ja puun ostajan hyväksymän puunmyyntisaatavan kauppahintaa.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä lokakuuta 2016. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran 3.10.2016 tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin.

 

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2016
 

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija Mia KeskinenSivu on viimeksi päivitetty 27.9.2016