Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa

Antopäivä
4.11.2021
Diaarinumero
VH/5001/00.01.00/2021
Voimassaolo
30.11.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on tuloverolain (1535/1992) 93 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 504/2010, nojalla määrännyt, että asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella myönnettävä vähennys lasketaan, silloin kun halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa, seuraavasti:

1 §

Verovelvollisen käyttäessä asunnon ja työpaikan väliseen matkaan omistamaansa tai hallitsemaansa kulkuneuvoa vähennyksen määrät ovat:

Auto 0,25 euroa kilometriltä
Moottoripyörä ja kevyt nelipyörä 0,16 euroa kilometriltä
Mopo 0,09 euroa kilometriltä
Polkupyörä 85 euroa vuodessa

2 §

Verovelvollisen käyttäessä edellä mainittuun matkaansa työnantajan omistamaa tai hallitsemaa autoa vähennyksen määrä on 0,19 euroa kilometriltä.

3 §

Verovelvollisen käyttäessä edellä mainittuun matkaansa muuta kuin edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettua kulkuneuvoa vähennys myönnetään kustannuksista esitetyn luotettavan selvityksen perusteella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2021.

 

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2021

 

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Kari Aaltonen

Sivu on viimeksi päivitetty 5.11.2021