Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös maksujen ja palautusten käyttämisestä verojen suoritukseksi

Antopäivä
7.12.2016
Diaarinumero
A13/5000/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on veronkantolain (769/2016) 9 §:n 6 momentin nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §
 
Maksujen ja palautusten käyttöjärjestys

Jos samana päivänä on suoritettavana useita veronkantolain 9 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja veroja, maksut ja palautukset käytetään verojen suoritukseksi seuraavassa järjestyksessä:

 1. ennakonpidätys palkoista ja eläkkeistä;
 2. Ahvenanmaan lähdevero;
 3. ennakonpidätys puun myyntitulosta;
 4. ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä;
 5. ennakonpidätys koroista ja osuuksista;
 6. ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä.

Jos samana päivänä on suoritettavana useita veronkantolain 9 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja veroja, maksut ja palautukset käytetään verojen suoritukseksi seuraavassa järjestyksessä:

 1. arvonlisävero;
 2. vakuutusmaksuvero;
 3. lähdevero palkoista;
 4. lähdevero osingoista;
 5. lähdevero koroista ja rojalteista;
 6. lähdevero korkotulosta;
 7. arpajaisvero;
 8. apteekkivero.

2 §

Veronkorotusten ja myöhästymismaksujen suoritusjärjestys

Jos samana päivänä on suoritettavana useita veronkantolain 9 §:n 2 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitettuja veroja sekä veronkorotuksia ja myöhästymismaksuja, myöhästymismaksut suoritetaan sen jälkeen, kun verot ja niihin liittyvät veronkorotukset on suoritettu.

Veronkorotukset ja myöhästymismaksut suoritetaan vastaavassa järjestyksessä kuin niiden perusteena olevat verot.

3 §
 
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2016

pääjohtaja Pekka Ruuhonen

ylitarkastaja  Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 8.12.2016