Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon määräys velvoitteiden suorittamisjärjestyksestä

Antopäivä
27.1.2014
Diaarinumero
A1/5000/2014
Voimassaolo
1.2.2014 - 31.12.2016
Korvaa ohjeen
217/519/2010

Verohallinto on verotililain (604/2009) 20 §:n 4 momentin nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §

Velvoitteiden suorittamisjärjestys

Jos samana päivänä on suoritettavana useita verotililain 20 §:n 2 momentin 1 -kohdassa tarkoitettuja velvoitteita, velvoitteet suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

 1. palkoista ja eläkkeistä maksuunpantu ennakonpidätys;
 2. palkoista ja eläkkeistä ilmoitettu ennakonpidätys;
 3. Ahvenanmaan lähdevero
 4. ennakonpidätys puun myyntitulosta;
 5. ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä;
 6. ennakonpidätys koroista ja osuuksista;
 7. ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä.

Jos samana päivänä on suoritettavana useita verotililain 20 §:n 2 momentin 3 -kohdassa tarkoitettuja velvoitteita, velvoitteet katetaan seuraavassa järjestyksessä:

 1. arvonlisävero;
 2. vakuutusmaksuvero;
 3. lähdevero palkoista;
 4. lähdevero osingoista;
 5. lähdevero koroista ja rojalteista;
 6. lähdevero korkotulosta;
 7. arpajaisvero.

2 §

Veronkorotusten ja myöhästymismaksujen suorittamisjärjestys

Jos samana päivänä on suoritettavana useita samalla sijaluvulla olevia veroja ja maksuja sekä veronkorotuksia ja myöhästymismaksuja, veronkorotukset ja myöhästymismaksut suoritetaan sen jälkeen, kun kaikki verot ja maksut on suoritettu.

Veronkorotukset ja myöhästymismaksut suoritetaan vastaavassa järjestyksessä kuin niiden perusteena olevat verot ja maksut.

3 §

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2014.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon 2 maaliskuuta 2010 antama määräys velvoitteiden suorittamisjärjestyksestä (217/519/2010).


Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2014

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija Soili SinisaloSivu on viimeksi päivitetty 27.1.2014