Sivustolla voi olla satunnaisia häiriöitä huoltotöiden vuoksi maanantaina 22.4. klo 6.30–8.00.

Verohallinnon päätös diplomaattisten edustustojen tai toisen jäsenvaltion puolustusvoimien arvonlisäveron palautushakemukseen sisällytettävistä tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista

Antopäivä
27.6.2022
Diaarinumero
VH/3005/00.01.00/2022
Voimassaolo
1.7.2022 - Toistaiseksi

Verohallinto on arvonlisäverolain (1501/1993) 128 §:n 2 momentin ja 129 c §:n 4 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Hakemukseen sisällytettävät tiedot ja liitettävät asiakirjat

Diplomaattisia hankintoja koskevan arvonlisäverolain 128 §:n 1 momentin tai toisen jäsenvaltion puolustusvoimien hankintoja koskevaan arvonlisäverolain 129 c §:n mukaiseen palautushakemukseen tulee sisällyttää erittely laskuista. Palautushakemukseen ei tule liittää laskuja.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun erittelyn laskut on Verohallinnon pyynnöstä toimitettava tarvittaessa.

2 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen päätös diplomaattisten edustustojen arvonlisäveron palautushakemukseen liitettävistä tiedoista (1258/2003).

 

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2022

 

pääjohtaja Markku Heikura                                                                                              

johtava asiantuntija Anne Kaleva

Sivu on viimeksi päivitetty 28.6.2022