Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös diplomaattisten edustustojen tai toisen jäsenvaltion puolustusvoimien arvonlisäveron palautushakemukseen sisällytettävistä tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista

Antopäivä
27.6.2022
Diaarinumero
VH/3005/00.01.00/2022
Voimassaolo
1.7.2022 - Toistaiseksi

Verohallinto on arvonlisäverolain (1501/1993) 128 §:n 2 momentin ja 129 c §:n 4 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Hakemukseen sisällytettävät tiedot ja liitettävät asiakirjat

Diplomaattisia hankintoja koskevan arvonlisäverolain 128 §:n 1 momentin tai toisen jäsenvaltion puolustusvoimien hankintoja koskevaan arvonlisäverolain 129 c §:n mukaiseen palautushakemukseen tulee sisällyttää erittely laskuista. Palautushakemukseen ei tule liittää laskuja.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun erittelyn laskut on Verohallinnon pyynnöstä toimitettava tarvittaessa.

2 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen päätös diplomaattisten edustustojen arvonlisäveron palautushakemukseen liitettävistä tiedoista (1258/2003).

 

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2022

 

pääjohtaja Markku Heikura                                                                                              

johtava asiantuntija Anne Kaleva

Sivu on viimeksi päivitetty 28.6.2022