Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Versiohistoria

Antopäivä Dokumentin nimi Muutokset
15.8.2023 Yritysjärjestelyt ja verotus -jakautuminen
29.11.2021 Yritysjärjestelyt ja verotus - jakautuminen
1.1.2020 Yritysjärjestelyt ja verotus - jakautuminen
7.8.2017 Yritysjärjestelyt ja verotus –jakautuminen Ohjetta on päivitetty veron kiertämistä koskevan luvun osalta lähinnä korkeimman hallinto oikeuden ratkaisu-jen KHO:2016:115 ja KHO:2017:78 johdosta. Lisäksi ohjetta on päivitetty keskusverolautakunnan ratkaisun KVL 26/2016 johdosta. Ohjeeseen on tehty myös pieniä rakenteellisia muutoksia.
4.1.2016 Yritysjärjestelyt ja verotus – jakautuminen