Maitokiintiö maatalouden varoina

Voimassaolo
Toistaiseksi

Maitokiintiö on poistunut käytöstä vuonna 2015. Aiempien vuosien arvot ovat näkyvissä mahdollista verotuksen oikaisua varten.

Meijerimaidon viitemäärän eli maitokiintiön vuoden 2011 tuottajien väliset keskimääräiset arvonlisäverottomat kauppahinnat ilmenevät alla olevasta Maaseutuviraston taulukosta. Näitä arvoja käytetään muun selvityksen puuttuessa maitokiintiön arvona maatalouden verovuoden 2011 nettovarallisuuslaskennassa ja maitokiintiötä luovutettaessa.

Tuottajien välisen kiintiökaupan verottomat hinnat 2011
Lähde: Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä

ELY-keskus Keskihinta
01 Uudenmaan ELY-keskus 0,00
02 Varsinais-Suomen ELY-keskus 0,00
03 Satakunnan ELY-keskus 0,01
04 Hämeen ELY-keskus 0,01
05 Pirkanmaan ELY-keskus 0,02
06 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 0,02
07 Etelä-Savon ELY-keskus 0,08
08 Pohjois-Savon ELY-keskus 0,11
09 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 0,06
10 Keski-Suomen ELY-keskus 0,07
11 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 0,11
12 Pohjanmaan ELY-keskus 0,12
13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 0,11
14 Kainuun ELY-keskus 0,07
15 Lapin ELY-keskus 0,08