Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Toisesta Pohjoismaasta saatu eläke

Antopäivä
26.3.2010
Voimassaolo
- 20.11.2015

Tämä ohje on korvattu 20.11.2015 ohjeella Eläketulojen verotus kansainvälisissä tilanteissa.

Tämä sivu koskee Suomessa asuvaa eläkkeensaajaa sekä myös vastaavia eläkkeitä, jotka on saatu muista Pohjoismaista. Norjaa koskeneita poikkeussäännöksiä ei enää ole. Norjan lainsäädäntöä on muutettu ja vuodesta 2010 alkaen siellä verotetaan myös ulkomaille maksettavat eläkkeet. Jo vuoden 2009 verosopimusmuutos aiheutti sen, että Norjan eläkkeestä ei enää saa erityistä vähennystä. Jos Norjassa on eläkkeestä peritty sosiaaliturvamaksu, vaikka saat eläkettä Suomestakin, ota oikaisun saamiseksi yhteys norjalaiseen eläkkeen maksajaan. Tiedotteessa eläkkeellä tarkoitetaan myös Ruotsista saatua sjukersättning -korvausta.

Ruotsin eläke vaikuttaa Suomen verotuksessa

Jos saat eläkettä Ruotsista, Ruotsi verottaa sen. Eläkkeellä silti on vaikutusta Suomessakin.

Pohjoismaista verosopimusta on muutettu vuoden 2009 alusta. Muutos ei kuitenkaan koske sinua, jos asuit Suomessa ja sait eläkettä Ruotsista muutoksen allekirjoituspäivänä 4.4.2008. Ruotsalaiseen eläkkeeseesi sovelletaan edelleenkin vapautusmenetelmää: Jos sinulla on eläke- tai ansiotuloa Suomestakin, Suomen veroprosentti lasketaan kokonaistulojen (Suomen tulo + Ruotsin tulo) perusteella, mutta prosentin mukainen vero otetaan vain Suomen tulosta. Laskutapaa selvitetään tarkemmin Verohallituksen julkaisussa Ruotsista saatu eläke 2008 (pdf). Vapautusmenetelmää sovelletaan vain niin kauan, kuin asut keskeytyksettä Suomessa.

Jos muutit Suomeen tai ruotsalaisen eläkkeesi alkamisajankohta oli 4.4.2008 jälkeen, sovelletaan hyvitysmenetelmää: Ruotsin eläke verotetaan Suomessa, mutta Ruotsin vero hyvitetään eli vähennetään Suomen verosta. Vähennys ei voi olla suurempi, kuin Ruotsin eläkkeestä Suomessa menevä vero.

Ruotsin eläke ja Suomen veroilmoitus

Laita vuoden alussa talteen Ruotsista eläkelaitokselta saamasi selvitys (kontrolluppgift). Tarvitset sitä huhtikuussa kun tarkistat Suomen veroilmoitusta. Vuonna 2010 Suomen verotuspäätöksellä on yleensä näkyvissä Ruotsista saatu eläke ja sen vaikutus Suomen verotukseen.

Kun saat Suomesta veroilmoituksen, menettele näin:

  1. Tarkista onko verotuspäätöksen ”Ulkomaan eläketulot” -kohdassa Ruotsin eläkkeiden yhteismäärä oikea. Jos määrä on virheellinen tai puuttuu kokonaan, merkitse kohtaan 10.1 euroina oikea yhteismäärä (ennen ulkomaisen veron vähentämistä). Merkitse kohtaan 11.1 euroina Ruotsin verojen yhteismäärä. Palauta ilmoitus.
  2. Jos 4.4.2008 asuit Suomessa ja sait Ruotsista eläkettä, päätöksessäsi pitäisi lukea ”vapautusmenetelmä”. Jos siinä lukee “hyvitysmenetelmä”, verotuksessa ei ole käytetty oikeaa menetelmää. Asian korjaamiseksi kerro ”Lisätiedoissa” että 4.4.2008 asuit Suomessa ja sait Ruotsin eläkettä. Merkitse tulon määrä kohtaan 10.1. Palauta ilmoitus.

Älä palauta veroilmoitusta, jos korjattavaa/lisättävää ei ole.

Hae muutosverokortti, kun Ruotsin eläke alkaa tai muutat Suomeen

Ota Suomessa yhteys verotoimistoon heti, kun muutat Suomeen tai kun Ruotsin eläke alkaa. Verotoimisto voi antaa muutosverokortin ja Suomen eläkkeestä toimitetaan ennakonpidätys korotettuna. Näin Ruotsin eläkkeen verovaikutus otetaan huomioon ennakkoperinnässä tasaisesti eikä jää kokonaan maksettavaksi Suomen verotuksen päätyttyä.

Sairaanhoitomaksu

Suomessa asuville määrätään verotuksen yhteydessä sairaanhoitomaksu (alle 2 %). Jos sinulla on eläketuloja Suomesta ja Ruotsista, maksu menee niiden yhteismäärästä. Maksu ei voi olla suurempi kuin Suomesta maksettava eläke.

Ruotsi ei peri eläkkeistä sairaanhoito- tai sosiaaliturvamaksua. Työskentelyvuosina on Ruotsissa voitu periä sosiaaliturvamaksua kattamaan työskentelyvuosien kuluja. Kun Suomessa eläkevuosina kerättävällä maksulla katetaan eläkevuosien kuluja, Ruotsista eläkettä saava ei samojen etujen saamiseksi joudu maksamaan maksuja kahteen kertaan.

(Aiemmin Verohallinnon julkaisu 272)

Sivu on viimeksi päivitetty 15.4.2011